Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Προτάσεις μελών 1


Ο Συνάδελφος Γ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΙΠΕ…σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού...
Κύριε Πρόεδρε σας υποβάλω προτάσεις που είχαν διατυπωθεί ( από ΔΣ  και συναδέλφων) στο ψηφοδέλτιο  για την προηγούμενη Γ.Σ που δεν έγινε.

ΑΡΘΡΟ 2
Άρθρο 2. "Σκοπός του Ταμείου είναι η αλληλοβοήθεια των μελών του, για την αντιμετώπιση σοβαρών αναγκών τους κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με το Π.Ν, καθώς και η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μετά τη λήξη αυτής". (Δ.Σ)
ΑΡΘΡΟ 3
Άρθρο 3. Από τα κεφάλαια (Α), (Β), (Γ), (Δ) αφαιρείται ή λέξη "εφάπαξ". (Δ.Σ)
Άρθρο 3 - Κεφάλαιο(Α) - προστίθεται παράγραφος (5). Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους δικαιούχους των κεφαλαίων (Α), (Β), (Γ), (Δ) θα καταβάλλεται σε αυτούς σταδιακά και με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία απόλυσης (κατάλογο αναμονής), εφόσον υπάρχει απόφαση Δ.Σ και έχει εγκριθεί από την Γ.Σ . Η πρώτη καταβολή θα είναι ίση με το ποσόν των εισφορών (καταθέσεων) που έχει καταβάλει ο κάθε εργαζόμενος για όσο διάστημα ήταν μέλος του Ταμείου. Η εξόφληση θα γίνεται αργότερα πάλι με λίστα αναμονής σε χρόνο και συχνότητα που θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση Δ.Σ που θα εγκρίνεται από την Γ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ(α), αφού ληφθούν υπόψη η γενικότερη οικονομική κατάσταση και η οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.
Ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης δύναται να εφαρμοστεί και σε όσους βρίσκονται στον κατάλογο αναμονής και δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους.(Ν.Κ/Δ.Σ)
 Άρθρο 5/παρ(α). "Μέλη του ταμείου μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους, όσοι πολιτικοί υπάλληλοι ή ένστολοι, απασχολούνται από το Π.Ν και έχουν νόμιμο δικαίωμα, να συμμετέχουν στην επικουρική παροχή του ΤΑΙΠΠΝ.
Εάν οι παραπάνω προτάσεις υποβληθούν ξανά από τους αρχικούς συντάκτες , μην τις λάβετε υπόψη .

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5
η. Μέλος το οποίο διεγράφη μπορεί να επανεγγραφεί με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη των παροχών του άρθρου 3, ΔΕΝ προσμετρείται ο χρόνος και οι εισφορές πριν τη διαγραφή. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διαγραφή μέχρι την επανεγγραφή θεωρείται νεκρός και δεν μπορεί να καλυφθεί με αναδρομική καταβολή εισφορών.   
(ομάδα μελών ΚΕΦΝ-ΔΕΑ-ΥΕΠ)
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  Γ.            16474             ΤΡΕΝΤΟΣ    Α.          215909
ΠΑΠΑΣ   Α.                           16473             ΜΑΤΣΑΚΟΣ    Σ.       86505 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Χ.         85877             ΤΣΙΡΑΚΟΣ     Κ.        85893
ΝΑΖΛΙΔΗΣ   Ι.                       85876             ΜΠΟΥΤΣΗΣ    Α.      86349
ΔΙΑΚΑΚΗΣ   Ν.                     85874             ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ    Δ.    86105

Με εκτίμηση
Σπανουδάκης  Γεωρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου