Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστολή διευκόλυνσης για την Εκτακτη και Καταστατική Γ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ


Συνάδελφοι στις 12/9/11 παραδώσαμε αυτοπροσώπως την παρακάτω επιστολή στην Διευθύντρια Β5 και της διαβιβάσαμε την επιθυμία των μελών για παροχή διευκόλυνσης μιας ημέρας προκειμένου να λάβουν μέρος στις Γ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ.
Μας απάντησε ότι η ίδια είναι θετική στο αίτημα μας αλλά την τελική απόφαση θα πάρει ο Κλαδάρχης ΔΚΒ και πιθανών ο νομικός σύμβουλος από το γραφείο του Υπουργού.
Βρισκόμαστε σε αναμονή της απάντησης.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  6654                                                 Πειραιάς 12 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/Β5
ΘΕΜΑ            : Διευκόλυνση για την ταυτόχρονη διεξαγωγή Καταστατικής και Έκτακτης Γ.Σ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ).

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Π.Ν εντάσσεται στο κλάδο πρόνοιας προσφέροντας στα μέλη του υπηρεσίες κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων (Ν. 281/1914). Δεν προσφέρει δηλαδή συνδικαλιστικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν δικαιούται συνδικαλιστικών διευκολύνσεων ούτε τα μέλη του Δ.Σ συνδικαλιστικές άδειες.
Το Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ, για να μπορέσει να ενημερώσει σωστά όσο γίνεται περισσότερα μέλη για τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες λειτουργίας του Ταμείου, αλλά και των ιδιαίτερων προβλημάτων από τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, σας παρακαλεί να εξετάσετε την δυνατότητα της κατ'εξαίρεση έγκρισης άδειας των εργαζομένων μετ' αποδοχών για να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ειδική Καταστατική και εν συνεχεία στην Έκτακτή Γ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ σε ώρα εντός του ωραρίου εργασίας.
Η Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΠΝ προγραμματίζεται:
Για την Τετάρτη 5/10/2011 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ και
Για την Δευτέρα 10/10/2011 στο Εργατικό κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.
Η ικανοποίηση του αιτήματός μας αφενός θα είναι επίδειξη έμπρακτης συμπαράστασης και κατανόησης των οικονομικών προβλημάτων του πολιτικού προσωπικού αφετέρου θα βοηθήσει να εξεταστεί σοβαρά τόσο η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του Ταμείου όσο και η δυνατότητα λήψης τουλάχιστόν των παροχών που έχουν καταβάλει τα μέλη μας.
Εκ μέρους του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ έχετε εκ των προτέρων τις άπειρες ευχαριστίες μας.
Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΑΒΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

Η ημερομηνίες που αναφέρονται στην επιστολή θα ισχύσουν εφόσον δοθεί άδεια. Αν δεν πάρουμε άδεια, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν οι ημερομηνίες. Θα υπαρξει επίσημη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τις Συνελευσεις οπότε και θα γίνουν γνωστές και οι τελικές ημερομηνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου