Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόταση Διοίκησης για την επιβίωση του Ταμείου


Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του την ισχύουσα σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου, τα έσοδα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου, τις συνεχιζόμενες διαγραφές των μελών του, τις εντός προγραμματισμού απολύσεις, τις συνεχής μειώσεις των αποδοχών μας, την επικείμενη εφαρμογή του νέου μισθολογίου, πιθανό νέο κύμα διαγραφών για καθαρά οικονομικούς λόγους, τον αριθμό των συνταξιούχων στην λίστα αναμονής, το ποσόν που χρειάζεται για να εξοφληθούν (χωρίς περικοπές και με τις περικοπές του 50% , 30%) και την αβεβαιότητα του αύριο για την καταβολή του μισθού μας ακόμη και την διατήρηση της θέσης εργασίας μας προτείνει το παρακάτω πακέτο μέτρων για την επιβίωση του Ταμείου και την πιθανότητα να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τουλάχιστον τις καταθέσεις μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ:

Α. Οικονομική ενίσχυση για συνταξιοδότηση.
α) Από την ημερομηνία εγγραφής στο Ταμείο μέχρι και τις 31/3/2007 μόνο την κατάθεσή μας.
β) Από 1/4/2007 και μετά, την κατάθεσή μας προσαυξημένη κατά 1% ανά 6μηνο (2% ετήσιο). (Η επιλογή 31/3/07 και 1/4/07 έγινε γιατί τότε αποφασίστηκε η αύξηση της εισφοράς από 2% σε 3%).
Η προσαύξηση του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης όπως περιγράφεται παραπάνω δεν μπορεί να υπερβεί το 50% (2%Χ25) δηλαδή δεν χορηγείται προσαύξηση μετά από είκοσι πέντε (25) χρόνια ή 50 εξάμηνα συμπληρωμένα, από την εγγραφή τους στο ΤΑΙΠΠΝ. Περισσότερα από 50 εξάμηνα υπολογίζονται με 50% επί του αθροίσματος των καταθέσεων των μελών που έχουν καταθέσει από 1/4/2007 και μετά.
Αρχή ισχύος του μέτρου από 1/3/11 (όπως έχουμε αποφασίσει στην Γ.Σ του Μαρτίου).

Β. Οικονομική ενίσχυση για θάνατο. (παραμένει ως έχει σήμερα και το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση του κεφαλαίου Α)

Γ. Οικονομική ενίσχυση για απόλυση. (παραμένει ως έχει σήμερα και το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση του κεφαλαίου Α)

Δ. Οικονομική ενίσχυση για παραίτηση - μετάταξη. (παραμένει ως έχει σήμερα και το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση του κεφαλαίου Α)

Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους δικαιούχους των κεφαλαίων (Α), (Β), (Γ), (Δ) θα καταβάλλεται σε αυτούς είτε εφάπαξ αν αυτό είναι δυνατόν είτε σταδιακά και με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία απόλυσης (κατάλογο αναμονής), εφόσον υπάρχει απόφαση Δ.Σ και έχει εγκριθεί από την Γ.Σ . Η πρώτη καταβολή θα είναι ίση με το ποσόν των εισφορών (καταθέσεων) που έχει καταβάλει ο κάθε εργαζόμενος για όσο διάστημα ήταν μέλος του Ταμείου. Η εξόφληση θα γίνεται αργότερα πάλι με κατάλογο αναμονής σε χρόνο και  συχνότητα που θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση Δ.Σ που θα εγκρίνεται από την Γ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ(α),  αφού ληφθούν υπόψη η γενικότερη οικονομική κατάσταση και η οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.
Ο σταδιακός τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης εφαρμόζεται και σε όσα πρώην μέλη έχουν συνταξιοδοτηθεί και βρίσκονται σε λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου.

Εξαίρεση από τον κατάλογο αναμονής και την τμηματική καταβολή θα υπάρχει μόνο:
α) Σε περίπτωση θανάτου στην οικογένεια του μέλους (άρθρο 3, κεφ. Β).
β) Σε περίπτωση απόλυσης χωρίς την θέληση του και όταν αυτή δεν έχει προέλθει από πειθαρχικό παράπτωμα του μέλους (άρθρο 3, κεφ. Γ).
γ) Σε περίπτωση απόλυσης (συνταξιοδότησης) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα με ποσοστό αναπηρίας και αναφέρεται στην Διαπιστωτική πράξη απόλυσης του υπαλλήλου.
δ) Όταν το συνολικό δικαιούμενο ποσό της οικονομικής αποζημίωσης είναι μέχρι 3.000 και με τον περιορισμό των 1 ή 2, το μέγιστο ατόμων, το μήνα και την προϋπόθεση να έχουν περισσέψει χρήματα μετά την προγραμματισμένη πληρωμή από την λίστα.

Ε. Αλληλοβοήθεια των μελών κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης με το Π.Ν (παραμένει ως έχει σήμερα).
Στον ισχύοντα ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
Τα βοηθήματα ασθένειας μειώνονται σε 10 το χρόνο. Το ύψος των Β.Α παραμένει στα 720 και η εξόφληση αρχίζει από τον αμέσως επόμενο μήνα, σε 30 άτοκες μηνιαίες δόσεις και το ύψος κάθε άτοκης μηνιαίας δόσης 24.
Εάν κατά το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι κρατήσεις το μέλος απομακρυνθεί για οποιονδήποτε λόγο από το Π.Ν το οφειλόμενο υπόλοιπο του βοηθήματος ασθενείας παρακρατείται από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση την οποία δικαιούται. Η παρακράτηση γίνεται από το ΤΑΙΠΠΝ κατά τη στιγμή χορηγίας της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.
Εάν ένα μέλος του ΤΑΙΠΠΝ έχει λάβει βοήθημα ασθένειας και ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο αλλά παραμένει εργαζόμενο στο Π.Ν διαγράφεται αφού πρώτα εξοφλήσει το βοήθημα ασθένειας.
Εάν ένα μέλος του ΤΑΙΠΠΝ έχει λάβει βοήθημα ασθένειας και ενδιάμεσα βρεθεί εκτός υπηρεσίας με μακροχρόνια άδεια ασθενείας κατά την οποία δεν μισθοδοτείται από το Π.Ν, τότε διακόπτεται η επιστροφή του βοηθήματος μέχρις ότου να αρχίσει και πάλι η μισθοδοσία του.
Ισχύς του μέτρου από 1/3/11.

Τα κεφάλαια (ΣΤ), (Ζ), (Η), (Θ), (Ι) και (Ια) (παραμένουν ως έχουν σήμερα).

-------------------------

Εάν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα σε τιμές τι ακριβώς θα πετύχουμε με την προτεινόμενη λύση έχουμε τον παρακάτω πίνακα.
κλικ στην εικονα για μεγάνθυση
Επεξήγηση
Πρώτη γραμμή: το 2010 χρωστάμε στους συνταξιούχους που περιμένουν στην λίστα 2.750.000.
Δεύτερη γραμμή: το 2011 ξεκινάει με 1762 άτομα, υπολογίζουμε ότι θα συνταξιοδοτηθούν το 10% αυτών δηλαδή 176 (εδώ προσθέτω τις 400 διαγραφές είναι περισσότερες από τις κανονικές αλλά το βάζω επίτηδες για να πιάσω και το χάσιμο από την μείωση του μισθού) οπότε μένουν 1186. Από αυτά εισπράττω 1.130.260 από εισφορές και τοκομερίδια ομολόγων. Υπολογίζω ότι τα έξοδα του έτους για τις αποζημιώσεις των συνταξιοδοτηθέντων μαζί με τις διοικητικές δαπάνες θα ανέλθουν στα 1..409.873. Η διαφορά των εσόδων εξόδων είναι - 279.613 παθητικό το οποίο προστίθεται στο αρχικό 2.750.000 και μεγαλώνει το χρέος, οπότε στο τέλος του 2011 το χρέος του ταμείου προς τους συνταξιούχους είναι 3.029.613. Ίδιο σκεπτικό και για τις επόμενες γραμμές.
Από το 2014 παρατηρώ ότι η διαφορά εσόδων εξόδων είναι θετική, οπότε αρχίζω να μειώνω το χρέος προς τους συνταξιούχους. Τέλος του 2017 χρωστάμε στους συνταξιούχους 3.297.283 αν από αυτό το ποσό αφαιρέσω το ομόλογο του 1.610.000 που λήγει το 2017, τότε το χρέος προς τους συνταξιούχους είναι 3.297.283-1.610.000=1.687.283
Τα 2.750.000 είναι αυτά που χρωστάμε χωρίς να έχουμε επιβάλλει περικοπές στους συνταξιούχους. Αν ισχύσουν και σε αυτούς οι ίδιες περικοπές με τα ενεργά μέλη όπως αυτές περιγράφονται στο Α. Οικονομική ενίσχυση για συνταξιοδότηση, τα 2.750.000 μειώνονται περίπου κατά 1.200.000 οπότε στο τέλος του 2017 το χρέος θα είναι 3.297.283-1.610.000-1.200.000= 487.283 πλησιάζω στην εξόφληση του χρέους.

Όλα αυτά βέβαια θα ισχύσουν εφόσον δεν γίνουν άλλες διαγραφές, εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε την δουλειά μας, τον μισθό μας, δεν γίνει κούρεμα στα ομόλογα, δεν… δεν… Διαφορετικά σε δύο τρεις μήνες θα πρέπει και πάλι να λάβουμε άλλα μέτρα πιο σκληρά αν θέλουμε να διατηρήσουμε το Ταμείο…

Ένα ακόμη σενάριο περικοπών στις παροχές του Ταμείου…
κλικ στην εικονα για μεγένθυση
Σε αυτό το σενάριο αν το 2017 αφαιρέσω από τα 2.905.241,52 τα 1.610.000€ του ομολόγου, μου μένει ακόμα υπόλοιπο χρέους 1.295.241,52€. και αν αφαιρέσω και το 1.200.000 από τις περικοπές στους συνταξιούχους, πλησιάζουμε να μηδενίσουμε το χρέος...  - Η Γ.Σ θα αποφασίσει τι θέλει…

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Μέσω αλλαγής καταστατικού, την επανεγγραφή τους εντός τακτού χρονικού διαστήματος (που θα αποφασίσει η Γ.Σ - πρόταση για 60 μέρες) διαφορετικά οι μέχρι την διαγραφή τους καταθέσεις θα παραμείνουν στα αποθεματικά του Ταμείου προς όφελος του ΤΑΙΠΠΝ.
Για όσους ξαναγραφούν εντός του τακτού χρονικού διαστήματος για την λήψη των παροχών του άρθρου 3 (όπως αυτό θα έχει τροποποιηθεί), προσμετριέται ο χρόνος και οι εισφορές πριν την διαγραφή. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την διαγραφή μέχρι την επανεγγραφή θεωρείται νεκρός και δεν μπορεί να καλυφθεί με αναδρομική καταβολή εισφορών (Θα ισχύσουν δηλαδή οι παλιές διατάξεις του καταστατικού).
Για όσους ξαναγραφτούν μετά το διάστημα που θα έχει οριστεί, η εγγραφή τους θα θεωρείται νέα εγγραφή.
Η αίτηση διαγραφή πρέπει να γνωστοποιείται στην Διοίκηση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του οικονομικού έτους και θα ισχύει από την πρώτη του επόμενου έτους. (Α.Κ άρθρο 87). (Έτσι δεν πάει στα σκουπίδια ο προϋπολογισμός που κατατίθεται στην αρχή του χρόνου στην Γ.Σ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

Έγκριση/εντολή από Γ.Σ προς το Δ.Σ να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να ζητά την εφαρμογή ίσων μέτρων περικοπών και στους συνταξιούχους, με την προϋπόθεση ότι μέχρι να τελεσιδικίσει η υπόθεση, οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν μόνο την κατάθεσή τους. Αν δικαιωθούν θα πληρωθούν, αν χάσουν θα ισχύσει και σε αυτούς το ίδιο που θα ισχύει για αυτούς που έφυγαν από 1/3/11 και μετά. Άμεση εφαρμογή του μέτρου όσο αφορά το ποσόν της πληρωμή τους από 1/11/11.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ (ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ - ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΝΤΕΣ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ) ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΜΕ.

1 σχόλιο:

  1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
    ΑΡΘΡΟ 7
    β. Οι παροχές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναθεωρούνται σε διάστημα
    μικρότερο των τριών (3) ετών από τη τελευταία αναθεώρηση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή