Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Γ.Σ


Συνάδελφοι-ισες,
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό, τις δραματικές οικονομικές εξελίξεις και την αλλαγή των δεδομένων της πρότασης της Διοίκησης για επιβίωση του Ταμείου που ψηφήσατε στην Γ.Σ τον Μάρτιο του 2011 συγκαλούμε:
1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ενεργών μελών του Ταμείου μας με θέματα:
α) Ενημέρωση μελών για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου
β) Προτάσεις Διοίκησης και μελών για τροποποίηση παροχών άρθρου 3.
    (Βιωσιμότητα Ταμείου)
2. Ειδική Καταστατική Συνέλευση των ενεργών μελών του Ταμείου μας με θέμα:
     Τροποποίηση άρθρων καταστατικού του ΤΑΙΠΠΝ
Και οι δύο (2)  Συνέλευσεις θα γίνουν στις 10-10-2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00  το πρωί στο  Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ομηρίδου Σκυλίτση 19.
Μετά το πέρας της Έκτακτης Γ.Σ, μία 15λεπτη παύση και αμέσως μετά αρχίζει η Ειδική Καταστατική Γ.Σ
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γ.Σ θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν μόνο οι προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Δεν θα συζητηθεί καμία άλλη πρόταση σχετικά με τις παροχές και την επιβίωση του Ταμείου διότι οι "προτάσεις τροποποίησης των παροχών" που θα ψηφιστούν πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να είναι ίδιες σε Χανιά και Πειραιά.
Κατά την διάρκεια της Ειδικής Καταστατικής Γ.Σ θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν μόνο τα άρθρα για τα οποία ήλθαν στο ΤΑΙΠΠΝ έγγραφες προτάσεις. Δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη πρόταση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού διότι οι "προτάσεις τροποποίησης" που θα ψηφιστούν πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να είναι ίδιες σε Χανιά και Πειραιά.
Άδεια απουσίας μετ'αποδοχών εγκρίθηκε από το ΓΕΝ/Β5, οπότε η παρουσία των ενεργών μελών έχει εξασφαλιστεί. Η ευθύνη για την απαρτία των Γ.Σ βαρύνει αποκλειστικά τα ενεργά μέλη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΑΒΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου