Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Ανακοινωση της απερχόμενης προσωρινής διοίκησηςΠειραιάς, 05-3-2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4044/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση του Ταμείου μας, με σκοπό να εκλέξει οριστικό και τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Η προσωρινή διοίκηση έλαβε με τη δικαστική  αυτήν απόφαση προθεσμία έξι (6) μηνών για να το πράξει αυτό με τελευταία ημέρα την 05 Μαρτίου 2018.

Πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η εκλογή οριστικού και τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα μη απαρτίας Γενικών Συνελεύσεων.

Ως εκ τούτου μετά την ημέρα αυτήν, το Ταμείο ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (έστω και προσωρινής) και δεν έχει νόμιμη εκπροσώπηση.

Τούτο συνεπάγεται, ότι δεν δύναται να γίνουν επιδόσεις στο Ταμείο.

Εκ της απερχόμενης προσωρινής διοίκησης

Θυροκόλληση Ανακοίνωσης της απερχόμενης προσωρινής διοίκησης ότι το Ταμείο ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΤετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
 15-12-2017 για τα μέλη της Κρήτης και
18-12-2017 για τα μέλη των Υπηρεσιών της Αττικής

Στον Πειραιά σήμερα Δευτέρα 18-12-2017 δεν προέκυψε απαρτία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευση στον Πειραιά, με θέμα την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την Γ.Σ των Χανίων στις 15-12-17, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό, για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες, τουλάχιστον το 1/6 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα θέματα.

            Συγκεκριμένα :
Σε σύνολο εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : 310 μέλη
                                    
            Γ.Σ. Χανίων στις 15-12-2017
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει     :    τριάντα                (30)

Γ.Σ. Πειραιώς  18-12-2017 
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    δώδεκα             (12)

Συνολική Απαρτία  
            Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : (310)
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει: σαράντα δυο     (42)  

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .
           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη και θα ακολουθήσει η επαναληπτική, όπως αναφέρει η ανακοίνωση σε περίπτωση μη απαρτίας .

Τρίτη Επαναληπτική Συνέλευση με θέμα την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής με απαρτία του 1/8 των ενεργών μελών:

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της Κρητης.

Την Δεύτερα 15 Ιανουαρίου 2018 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Ταμείου «Απαρτία Γ.Σ.», αν και πάλι δεν γίνει απαρτία, τότε ματαιώνεται η Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να γίνει νέα με τα ίδια θέματα, πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον μήνες, οπότε και θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
 8-12-2017 για τα μέλη της Κρήτης και
11-12-2017 για τα μέλη των Υπηρεσιών της Αττικής

Στον Πειραιά σήμερα Δευτέρα 11-12-2017 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 8-12-17, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα θέματα

            Συγκεκριμένα :
Σε σύνολο εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : 310 μέλη
                                    
            Γ.Σ. Χανίων στις 8-12-2017
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει : τριάντα ένας               (31)

Γ.Σ. Πειραιώς  11-12-2017 
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    δεκατρείς             (13)

Συνολική Απαρτία  
            Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : (310)
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει: σαράντα τέσσερεις       (44)  

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .
           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη και θα ακολουθήσει η επαναληπτική, όπως αναφέρει η ανακοίνωση σε περίπτωση μη απαρτίας .

Επαναληπτική Συνέλευση:

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ

Την Δεύτερα 18 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ