Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ανακοινωση της απερχόμενης προσωρινής διοίκησηςΠειραιάς, 05-3-2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4044/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση του Ταμείου μας, με σκοπό να εκλέξει οριστικό και τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Η προσωρινή διοίκηση έλαβε με τη δικαστική  αυτήν απόφαση προθεσμία έξι (6) μηνών για να το πράξει αυτό με τελευταία ημέρα την 05 Μαρτίου 2018.

Πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η εκλογή οριστικού και τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα μη απαρτίας Γενικών Συνελεύσεων.

Ως εκ τούτου μετά την ημέρα αυτήν, το Ταμείο ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (έστω και προσωρινής) και δεν έχει νόμιμη εκπροσώπηση.

Τούτο συνεπάγεται, ότι δεν δύναται να γίνουν επιδόσεις στο Ταμείο.

Εκ της απερχόμενης προσωρινής διοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου