Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 63

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2012
ΠΡΟΣ  : Τα μέλη του Ταμείου
Στις αρχαιρεσίες της 1/4/12 εσείς τα μέλη του ΤΑΙΠΠΝ κληθήκατε να εκλέξετε μια νέα Διοίκηση με όσο το δυνατό περισσότερα νέα μέλη για να αναζητήσει λύσεις και να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τα οικονομικά του Ταμείου και την τροποποίηση του καταστατικού. Τα προβλήματα θα τα λύναμε μαζί, νέα Διοίκηση και μέλη, στο μέτρο του δυνατού. Σε αυτή την προσπάθεια τα μέλη της Κρήτης αποφάσισαν να απέχουν και δεν έθεσαν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες. Η Αθήνα ψήφησε τους δικούς της υποψήφιους αλλά το νέο Δ.Σ που προέκυψε φάνηκε από την πρώτη Συνεδρίαση ότι δεν είχε την απαιτούμενη "χημεία" για συνεργασία.
Μέσα σε λίγες μέρες και με μεγάλη πίεση χρόνου έγιναν: 9/4/12 συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα, 18/4/12 παράδοση παραλαβή καθηκόντων από την παλαιά στη νέα Διοίκηση, 23/4/12 κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά του PSI, 27/4/12 πρώτο τακτικό ΔΣ της νέας Διοίκησης και ταυτόχρονα έγινε και η κατάθεση της αίτησης από το 1/10 των μελών για έκτακτη Γ.Σ. Σε Έκτακτο Δ.Σ στις 2/5/12 αποφασίστηκε να γίνουν οι έκτακτες Γ.Σ με τα γνωστά θέματα που υπάρχουν στην ανακοίνωση 62 αλλά και στην πρόσκληση για τις έκτακτες Γ.Σ που θα γίνουν την Παρασκευή 18/5/12 στις 16:30 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων και Παρασκευή 25/5/12 και ώρα 16:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Όλα αυτά σε χρονικό διάστημα 30-35 ημερών και χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα στην νέα Διοίκηση να ενημερωθεί για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Ταμείου αλλά και να συζητήσει πάνω σε ένα γενικό πλάνο για τον τρόπο που θα κινηθεί και θα προγραμματίσει στόχους και προτεραιότητες. Η βιαστική κατάθεση της αίτησης του 1/10 των μελών για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ και μάλιστα από δύο μέλη του Δ.Σ ανέτρεψε όλα τα σχέδια της πλειοψηφίας της νέας Διοίκησης.
Τα αιτήματα που αναφέρονται στην αίτηση για την έκτακτη Γ.Σ (των 110 μελών) είναι αντικαταστατικά, πουθενά δεν προβλέπεται αναστολή εισφορών των μελών  και αναστολή λειτουργίας του Ταμείου. Η απόφαση της προσφυγής στο ΣτΕ για το PSI δεν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί ούτε μπορεί να προκαταβάλουμε θετική έκβαση.
Ακολούθησε στις 10/5/12 η παραίτηση της Προέδρου του Ταμείου από το Δ.Σ για τους λόγους που η ίδια αναφέρει στην επιστολή παραίτησης.
 
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ψήφισαν και πίστεψαν στις δυνατότητές μου. Δυστυχώς μετά το κλίμα που επικράτησε στο πρώτο τακτικό Δ.Σ, μου αφαιρείται η προοπτική οδήγησης του Ταμείου προς  το βασικό μου προσωπικό στόχο. Μια ουσιαστική καταστατική γενική συνέλευση, όσον το δυνατό ταχύτερα,  με δημοκρατικές και νόμιμες διαδικασίες, με ανοιχτές προτάσεις που θα προωθούν τα συμφέροντα των ενεργών μελών του ταμείου, ώστε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί τη βιωσιμότητά του.
Μέλη του Δ.Σ. (εκτός μια παράλογης και  απρόκλητης προσωπικής επίθεσης προς την επαγγελματική μου υπόσταση),  με έντονα αντισυναδελφική συμπεριφορά και αψηφώντας τις καταστατικές διαδικασίες (στο πνεύμα και την ουσία τους), δημιουργούν και προωθούν κλίμα επικίνδυνο για τη συνοχή τόσο του Δ.Σ. όσο και της ευρύτερης οικογένειας του Ταμείου. Οι κινήσεις τους, θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις καταθέσεις και το κεφάλαιο του  Ταμείου αλλά και την ίδια την νομική του υπόσταση. Δεν είναι δυνατό να επικροτώ ενέργειες που  θα ακυρώσουν ουσιαστικά την λειτουργία του Ταμείου, και θα το αφήσουν ακάλυπτο σε νομικές 'επιθέσεις'.
Μέσα σε αυτή τη κατάσταση, διαβλέπω ότι προσωπικά δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι ενεργό και παραγωγικό μέλος του συμβουλίου. Ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους που με πίστεψαν, αλλά δεν είναι δυνατό να εκπληρώσω τις προσδοκίες τους σε ένα χώρο που δεν επικρατεί ψυχραιμία και σύνεση. Παραιτούμαι από το Δ.Σ. αλλά παραμένω απλό μέλος του Ταμείου γιατί πιστεύω στον αρχικό σκοπό του, την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων στο χώρο του Π.Ν.                        Λύτρα Ελένη 
 
Στις 11/5/12 ακολούθησε η ανασύνθεση του Δ.Σ αφού πρώτα συμπληρώθηκε αριθμητικά από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος των αρχαιρεσιών της 1/4/12 Κον Σάββα Σεληθωμά.
Μετά την ανασύνθεση το Δ.Σ έχει την παρακάτω μορφή:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           : Αλατεράς Θωμάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   : Θεοχάρης Θεόδωρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             : Κοκκαλιάρης Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ                                  : Παπαδακης Μιχαήλ
ΜΕΛΗ                                     : Τσικνίδου Σταυρούλα, Λαϊνη Μαρία, Μπενέτος Ευάγγελος
                                                  Κωνσταντίνου Βασίλειος, Σεληθωμάς Σάββας
Αυτό το Δ.Σ θα προσπαθήσει να διεκπεραίωση τις δυο Γ.Σ στις οποίες οδηγήθηκε χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς χρόνο προσαρμογής και στην συνέχεια θα προσπαθήσει μέσα από νέα Έκτακτη και Καταστατική Γ.Σ που θα συγκληθεί από το Δ,Σ μέσα στον μήνα Ιούνιο να ενημερώσει τα μέλη για τα οικονομικά του Ταμείου, να ζητήσει νέα εντολή από την Γ.Σ για το ύψος της αποζημίωσης του άρθρου 3 και να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του καταστατικού.
Σχετικά με την πρόταση μας για καταστατική Γ.Σ μέσα στον Ιούνιο, θα θέλαμε όσοι επιθυμούν να υποβάλουν στην Διοίκηση γραπτές προτάσεις με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του καταστατικού. Οι προτάσεις των μελών να έχουν υποβληθεί ενυπόγραφα μέχρι 31/5/2012 είτε ταχυδρομικά είτε με FAX, είτε με email. Στην συνέχεια θα κωδικοποιηθούν όλες μαζί και θα ανακοινωθούν πριν την καταστατική Γ.Σ για να γνωρίζουν τα μέλη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Σχετικά με την λίστα αναμονής θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν γίνει πληρωμές γιατί δεν έγινε ακόμη η νομιμοποίηση από την Εθνική Τράπεζα. Μετά την ανασύνθεση του Δ.Σ και την αποστολή νέων δικαιολογητικών προς την τράπεζα είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και άλλη καθυστέρηση. Βέβαια οι πληρωμές είναι προτιμότερο να αρχίσουν μετά την νέα Έκτακτη Γ.Σ του Ταμείου, τον Ιούνιο, για να υπάρξει καινούργια εντολή της Γ,Σ προς το Δ.Σ σχετικά με την διαμόρφωση του ύψους της αποζημίωσης αφού ληφθή υπόψη και η περικοπή του 53,5% των αποθεματικών του Ταμείου από την εφαρμογή του PSI.
 
Σχετικά με τις διαγραφές μελών η  νέα Διοίκηση στο πρώτο τακτικό Δ.Σ στις 27/4/12 αποφάσισε ομόφωνα να εφαρμόσει παράλληλα με το άρθρο 5 παρ. (στ) του καταστατικού και το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα που αναφέρει:
 
Άρθρο 87 - Αποχώρηση των μελών
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το  τέλος του.
 
Αυτό σημαίνει ότι όσες αιτήσεις διαγραφών υποβλήθηκαν μετά τις 26/3/12 (τελευταίο Δ.Σ της παλαιάς Διοίκησης) και όσες υποβληθούν μέχρι τέλος του χρόνου, θα έχουν εφαρμογή από 1/1/2013. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τα μέλη στην Τακτική Γ.Σ στις 12/3/2012.
 
Επειδή η έντυπή και τηλεφωνική ενημέρωση είναι προβληματική παρακαλείστε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις από το blog του Ταμείου στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://taippn.blogspot.com
Ο δρόμος είναι δύσκολος, οι αποφάσεις σκληρές, το μέλλον του ΤΑΙΠΠΝ εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές μας αποφάσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΑΛΑΤΕΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

1 σχόλιο:

 1. ''Τα αιτήματα που αναφέρονται στην αίτηση για την έκτακτη Γ.Σ (των 110 μελών) είναι αντικαταστατικά''
  --Πόσες αποφάσεις των Γ.Σ. είναι αντικαταστατικες και άδικες.
  Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε,οι διαγραφές συνεχίζονται, μαζί και η αδικίες.
  --Ζητάτε Προτάσεις για αλλαγή του καταστατικού για μια καινούργια Κ.Σ. που για μια ακόμα φορά δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί λόγο αποχής των μελών.
  Περιμένουμε προτάσεις και λύσεις από το Δ.Σ. και όχι πόλεμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή