Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ ΤΗΣ 18-6-2014 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Με απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ (28/5/14), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στον  Πειραιά την 24-6-2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιώς με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

Στον Πειραιά σήμερα Τρίτη 24-6-2014 προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 18-6-14, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα

            Συγκεκριμένα :
                                    Γ.Σ. Χανίων 
                                    Εγγεγραμμένοι και  ταμειακώς εντάξει : Εκατόν είκοσι (120)
                                    Παρόντες και ταμειακώς εντάξει          : Πενήντα εννέα (59)

Γ.Σ. Πειραιώς : 
                                  Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει: Τριακόσιοι  (300)        
                               Παρόντες και ταμειακώς εντάξει     : Εκατόν τριάντα πέντε (135)

Συνολική Απαρτία :
                              Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : Τετρακόσιοι είκοσι (420)
                           Παρόντες και ταμειακώς εντάξει :Εκατόν ενενήντα τέσσερεις (194)  

          Έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής με ανάταση χειρός. Πρόεδρος εξελέγη ο Ηλιάδης Νεκτάριος και η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους: α) Ζωμένο Ιωάννη, β) Κάππα Επαμεινώνδα, γ) Βιτώρο Δημήτριο .

          Ο πρόεδρος της Γ.Σ κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως αρχίζοντας με το προβλεπόμενο από την ημερησία διάταξη θέμα. Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη κανονικά και εξέλεξε, με ανάταση της χειρός των παρευρισκομένων μελών της, την Εφορευτική Επιτροπή  με μέλη τους : α) Παγώνη Αθανασία (ΝΣ/ΔΝΟ), β) Βέτσικα Ιωάννη (ΝΣ/ΔΤ)  γ)  Καφαράκη Κων/νο (ΥΥ)  και ως αναπληρωματικό τον Κεφαλιάν Νοράιρ (ΚΕΦΝ/ΔΕΑ) .

         Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η Συνεδρίαση λύεται.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Γ.Σ
                                                         
    Ηλιάδης Νεκτάριος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            α) Ζωμένος Ιωάννης
           
            β) Κάππας Επαμεινώνδας
        
            γ) Βιτώρος Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου