Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ ΤΗΣ 18-6-2014  ΣΤΑ  ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ .


  Με απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ (28/5/14), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Χανιά Κρήτης την 18-6-2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08:00 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Χανίων με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

  Στα Χανιά σήμερα Τετάρτη 18-6-2014 επί συνόλω ταμειακώς εντάξει εκατον είκοσι (120) μελών παρευρέθησαν πενήντα εννέα (59) μέλη.

            Έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής με ανάταση χειρός. Πρόεδρος εξελέγη ο Αντωνογιαννάκης Ιωάννης. και η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους: α) Ζωμένο Ιωάννη, β) Αγγελογιαννόπουλος Άγγελος, και γ) Γλαμπεδάκη Ευλαμπία .

           Ο πρόεδρος της Γ.Σ κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως αρχίζοντας με το προβλεπόμενο από την ημερησία διάταξη θέμα. Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη κανονικά και εξέλεξε, με ανάταση της χειρός των παρευρισκομένων μελών της, την Εφορευτική Επιτροπή  με μέλη τους Μαθιουδάκη Χρήστο (ΝΚ), Καρλαύτη Αθανασία (ΠΒΚ)  και  Βενέτη Μαρία (ΚΕΦΝ/ΔΕΚ) .

         Η απαρτία της θα κριθεί σε συνδυασμό με  την Γ.Σ του Πειραιά στις 24-6-14, καθόσον συμφωνά με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα .

         Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η Συνεδρίαση λύεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Γ.Σ

                                                        
Αντωνογιαννάκης Ιωάννης
    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


            α)   Ζωμένος Ιωάννης
           
            β)   Αγγελογιαννόπουλος Άγγελος
        
            γ)   Γλαμπεδάκη Ευλαμπία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου