Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Διαδικασία ψηφοφορίας των προτεινόμενων άρθρων στην Καταστατική Γ.Σ


Στην Καταστατική Γ.Σ θα λάβουν μέρος και θα ψηφίσουν μόνο τα ενεργά μέλη. Όταν ξεκινήσει η καταστατική Γ.Σ θα σας μοιραστεί το "ψηφοδέλτιο" το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις προτάσεις της Διοίκησης (τα μελη δεν κατέθεσαν προτάσεις) οι οποίες σας γνωστοποιήθηκαν με την ανακοίνωση Νο65. Το σύνολο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετά τις απολύσεις και διαγραφές που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την ημερομηνια τέλεσης της Καταστατικής Γ.Σ είναι 1020 άτομα. Το 50%+1 είναι 511 άτομα, τα 3/4 των παρόντων που απαιτούνται είναι 383 άτομα. Επομένως για να περάσει το οποιοδήποτε άρθρο χρειάζεται αθροιστικά 383 "ΝΑΙ" από Χανιά και Πειραιά.
Η ψηφοφορία είναι φανερή, οπότε στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτοί που ψήφισαν είχαν δικαίωμα ψήφου. Αν υπάρξουν ψηφοδέλτια με ονόματα συνταξιούχων ή διαγραμμένων, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Μετά το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ελέγχου, ακολουθούν οι προτάσεις κατ' άρθρο. Στο τέλος κάθε πρότασης θα υπάρχει ένα κενό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει εσείς να συμπληρώνετε ολογράφως την λέξη "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" ανάλογα με την επιθυμία σας. Για κάθε άρθρο θα σας δίνονται εξηγήσεις και θα καλείστε αμέσως μετά να ψηφίζετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί για κάθε άρθρο, και κάθε παράγραφο ξεχωριστά.
Μετά το πέρας της συμπλήρωσης του "ψηφοδελτίου" θα μαζευτούν όλα τα ψηφοδέλτια από την επιτροπή που εσείς θα έχετε εκλέξει, στην αρχή της Γ.Σ, θα καταμετρηθούν αριθμητικά, θα υπογραφούν από τα τρία μέλη της επιτροπής και στην συνέχεια θα καταμετρηθούν τα "ΝΑΙ" που συγκεντρώνει κάθε πρόταση. Όσες προτάσεις συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό "ΝΑΙ", θα υποβληθούν στο Πρωτοδικείο προς έγκριση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας δεν υπάρχει επαναληπτική Καταστατική Γ.Σ.

            Υπόδειγμα του "ψηφοδελτίου" μπορείτε να κατεβάσετε από το αριστερό μέρος της οθόνης κάτω από την ενότητα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ 25-28/6/12


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου