Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Τέλος χρόνου για υποβολή προτάσεων τροποποίησης καταστατικού

Ο χρόνος υποβολής προτάσεων από τα μέλη για την τροποποίηση του Καταστατικού έληξε στις 15/6/12. Καμιά προταση δεν υποβλήθηκε από τα μέλη!
Αδιαφορία μελών;
Προμελετημένο σχέδιο για δημιουργία ακόμη περισσοτέρων προβλημάτων στην παρούσα Διοίκηση;
Απαισιοδοξία και εγκατάληψη καθε προσπάθειας για επίλυση έστω και ελαχίστων προβλημάτων;
Θα δείξει στις Γενικές Συνελεύσεις...
Ημέρα εγκρίθηκε από τον εργοδότη... επομένως δεν υπάρχει δικαιολογία για αποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου