Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Αποφάσεις Γ.Σ σε Χανιά 25/6/12 και Πειραιά 28/6/12


Στα Χανιά στις 25/6/12 έγινε η Έκτακτη Γ.Σ με παρουσία 119 μελών.
·         Έγινε λεπτομερείς ενημέρωση μελών για την εφαρμογή του PSI στα αποθεματικά του Ταμείου. (Ανακοίνωση Νο65)
·         Ψηφίστηκε Ομόφωνα η δαπάνη για την αναλογιστική μελέτη.
·         Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση  της Διοίκησης για τις παροχές του άρθρου 3, με άμεση ισχύ από την επόμενη ημέρα της Γ.Σ. Με την πρόταση διαφώνησαν 2 μέλη από τα παρόντα της Γ.Σ.

Την ίδια μέρα 25/6/12 και αμέσως μετά την λήξη της έκτακτης Γ.Σ έγινε και η Ειδική Καταστατική Γ.Σ. Επί 119 παρόντων εψήφισαν 75 μέλη.
Δεν κρίνεται σκόπιμη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεδομένου ότι στην Αθήνα δεν έγινε καταστατική επειδή δεν υπήρξε απαρτία.

Στον Πειραιά στις 28/6/12 έγινε η Έκτακτη Γ.Σ με παρουσία 351 μελών.
·         Έγινε λεπτομερείς ενημέρωση μελών για την εφαρμογή του PSI στα αποθεματικά του Ταμείου. (Ανακοίνωση Νο65)
·         Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η δαπάνη για την αναλογιστική μελέτη. Διαφώνησαν 19 μέλη από τα παρόντα της Γ.Σ.
·         Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Δ.Σ για τις παροχές του άρθρου 3, με άμεση ισχύ από την επόμενη ημέρα της Γ.Σ Με την πρόταση διαφώνησαν 19 μέλη από τα παρόντα της Γ.Σ.

Η καταστατική Γ.Σ δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Απαρτίες:
·         Για την έκτακτη Γ.Σ το 1/3 των μελών. Δηλαδή 1020/3=340 μέλη αθροιστικά σε Χανιά και Αθήνα. Χανιά παρόντες 119 μέλη, Αθήνα παρόντες 351 μέλη, Σύνολο 470, άρα υπήρξε η απαιτούμενη αθροιστική απαρτία για τις έκτακτες Γ.Σ.

·         Για την Καταστατική Γ.Σ το 50%+1 των μελών. Δηλαδή (1020/2)+1=511 μέλη αθροιστικά σε Χανιά και Αθήνα. Χανιά παρόντες 119 μέλη, Αθήνα παρόντες 351 μέλη, Σύνολο 470, άρα δεν υπήρξε η απαιτούμενη αθροιστική απαρτία για την καταστατική Γ.Σ.

Αποφάσεις έκτακτων Γ.Σ
·         Έγκριση δαπάνης αναλογιστικής μελέτης.
·         Παροχές άρθρου 3 ισχύοντος καταστατικού
" Κατάργηση  όλων  των  προσαυξήσεων  στο χορηγούμενο ποσόν ενίσχυσης μέχρι  31-12-2012  η  οποία  θα ισχύει  τόσο  για  τους  ήδη  συνταξιοδοτηθέντες  οι  οποίοι  δεν  έχουν  ακόμη  πληρωθεί, όσο  και  για  τα  ενεργά  μέλη  του  Ταμείου.
Για τα ποσά που καταβάλλονται από 1-1-2013 και μετά προσαύξηση στο χορηγούμενο ποσόν ενίσχυσης 1% ανά συμπληρωμένο εξάμηνο ή 2% κατ' έτος για τα ενεργά μέλη του Ταμείου.
Η προσαύξηση του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης όπως περιγράφεται παραπάνω δεν μπορεί να υπερβεί το 50% (2%Χ25) δηλαδή δεν χορηγείται προσαύξηση μετά από είκοσι πέντε (25) χρόνια ή 50 εξάμηνα συμπληρωμένα, από 1-1-2013. Περισσότερα από 50 εξάμηνα υπολογίζονται με 50% επί του αθροίσματος των καταθέσεων των μελών που έχουν καταθέσει από 1/1/2013 και μετά".
Άμεση ισχύ της απόφασης από την επόμενη ημέρα της Γ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου