Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 67Συνάδελφοι στις 15 και 20 Νοέμβρη κληθήκατε να ενημερωθείτε για το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης περί βιωσιμότητας του Ταμείου. Το πόρισμα είναι αρνητικό και η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη για το Ταμείο. Τέθηκαν λοιπόν τα παρακάτω θέματα που πρέπει να απαντηθούν.

ΘΕΜΑ 1ο
Πρόταση του αναλογιστή όμως είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου με σημαντικές διαφοροποιήσεις:
α) Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλει το Ταμείο στα μέλη του (συνταξιοδοτηθέντες εν αναμονή, διαγραφέντες και ενεργά μέλη) θα πρέπει από το συνολικό ποσό της κατάθεσης τους που έχει συσσωρευτεί από την εγγραφή του μέχρι την 31/12/2012 να μειωθεί κατά 81% και να αποδίδεται σε προκαθορισμένη ηλικία (63 ετών) σταδιακά κατά τις ημερομηνίες που λήγουν τα ομόλογα.
β) Το ποσό των μηνιαίων καταθέσεων εκάστου μέλους που θα συσσωρεύεται από την 1/1/2013 και μετά θα  επενδύεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και αποδίδεται στο 100/% σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης του μέλους. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν κατ' αρχάς τα λειτουργικά έξοδα.

            Καλείστε λοιπόν στις 17/12 και 19/12 σε Χανιά και Πειραιά αντίστοιχα να αποφασίσετε αν αποδέχεστε την συγκεκριμένη πρόταση του αναλογιστή. Η πρόταση δεν εξυγιαίνει το Ταμείο, το βάζει, απλά, στο "οξυγόνο" για να μπορέσουν όλοι οι δικαιούχοι μετά την απόλυσή τους, να πάρουν πίσω το 19% του ποσού που έχουν καταθέσει από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Ταμείο μέχρι και την 31/12/2012.

Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, το Ταμείο συνεχίζει την λειτουργία του έτσι όπως λειτουργούσε πριν την αναλογιστική μελέτη, ήτη τα εν ενεργεία μέλη θα καταβάλουν εισφορές με σχεδόν μηδενική πιθανότητα να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, οι διαγραφές θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, οι συνταξιοδοτηθέντες θα πληθαίνουν και οι συνταξιούχοι που θα λάβουν την αποζημίωση θα είναι ελάχιστοι από την λίστα μεχρι που να διαγραφεί και το τελευταίο μέλος.

Αν η πρόταση γίνει δεκτή (ψηφιστεί από την Γ.Σ) τότε θα πρέπει πριν τεθεί σε εφαρμογή να γίνει Καταστατική Γ.Σ, όπου η παρουσία των μελών κρίνεται άκρως απαραίτητη, για να εναρμονιστεί το καταστατικό με τις διαφοροποιήσεις που προβλέπει η πρόταση. Ακόμα και μετά την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα για να εγκριθεί από το Πρωτοδικείο και να τεθεί εν ισχύει.

Η ψηφοφορία για την αποδοχή ή μη της πρότασης θα γίνει με κάλπη και με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που τους έχει γίνει από το ΓΕΝ/Ε3 η κράτηση και για τον μήνα Δεκέμβριο 2012.

ΘΕΜΑ 2ο
Στο δεύτερο θέμα της έκτακτης Γ.Σ πρέπει να απαντηθεί από σας όσο αφορά τις πληρωμές των συνταξιούχων. Αν έχει γίνει δεκτή η πρόταση της μελέτης θα πρέπει να ανασταλούν οι πληρωμές μέχρι να ισχύσει το νέο καταστατικό από το οποίο και θα προκύπτει το ποσοστό (19%) που πρέπει να λάβουν.
Αν δεν έχει γίνει δεκτή η πρόταση, τότε θα πρέπει και πάλι να αποφασίσουμε για την αλλαγή των οικονομικών ενισχύσεων, δηλαδή αν θα πληρώσουμε ή όχι, τι ποσό και πότε θα το καταβάλλουμε στους δικαιούχους.

ΘΕΜΑ 3ο
Ερχόμαστε και στο τρίτο θέμα της Γ.Σ. Ακούγεται από πολλούς το αίτημα μείωσης του ποσοστού της μηνιαίας εισφοράς του 3% για να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να παραμείνουν στο Ταμείο και πιθανών η μείωση να προσελκύσει και την επανεγγραφή των διαγραμμένων.
Συνάδελφοι στην πρόταση της μελέτης αναφέρεται επιστροφή των καταθέσεων σας από 1/1/2013 στο 100% με την προϋπόθεση ότι τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από την επένδυση των καταθέσεων σας σε τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή από τους τόκους των καταθέσεων σας που θα προκύπτουν από 1/1/13 και μετά, θα πρέπει να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου,  με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίησή τους, (ενοίκιο, κοινόχρηστα, τηλέφωνο, γραφική ύλη, ταχυδρομικά έξοδα, συντήρηση μηχανημάτων, έξοδα Γ.Σ για εισιτήρια μετακινουμένων, αίθουσες, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις  και το βασικότερο δικαστικά έξοδα αλλά και κάλυψη άλλων δαπανών από αιτήματα που ζητηθούν από μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις). Τυχόν μικρό πλεόνασμα θα χρησιμοποιείται για την δημιουργία αποθέματος ασφαλείας ή θα επιμερίζεται αναλογικά στα μέλη.

Τα χρήματα που υπάρχουν μέχρι και το τέλος του 2012 σύμφωνα με την πρόταση της μελέτης "κλειδώνουν" για να μπορέσουν όλοι να πάρουν από αυτά το 19%, που σημαίνει ότι αν τα έξοδα αφαιρούνται από τα χρήματα που υπάρχουν στο τέλος του 2012, τότε το ποσοστό του 19% θα μειωθεί για όλους τους δικαιούχους.
Θα απαιτηθεί πριν αποφασίσετε την τροποποίηση του ποσοστού της εισφοράς να συνυπολογίσετε όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.

            Τελειώνοντας με τα θέματα της Γ.Σ θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ στην συνεδρίασή του στις 29/11/12 αποφάσισε κατά πλειοψηφία (5 υπέρ, 2 κατά) την διαγραφή των μελών που με αίτησή τους ζητούν από το ΓΕΝ να σταματήσει η παρακράτηση της εισφοράς τους υπέρ του ΤΑΙΠΠΝ. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα παρακάτω:

"Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.(δ) του καταστατικού του Ταμείου "Όποιος γίνει μέλος του ΤΑΙΠΠΝ καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία εισφορά… "
Με την αίτησή τους προς το ΓΕΝ ζητούν να σταματήσει, ο εργοδότης, την παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς υπέρ του ΤΑΙΠΠΝ. Άρα με αίτησή τους δεν επιθυμούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5(δ) και ταυτόχρονα δηλώνουν ότι άρουν και την εξουσιοδότηση προς το Ταμείο σύμφωνα με την οποία το ΤΑΙΠΠΝ τους εκπροσωπεί απέναντι στον εργοδότη. Δηλαδή δεν θέλουν να εκπληρώνουν καμία υποχρέωση τους προς το ΤΑΙΠΠΝ αλλά θέλουν να είναι μέλη του.
Με αυτή τους την ενέργεια δίνουν στο Δ.Σ το δικαίωμα να αποφασίσει την διαγραφή τους από την δύναμη των μελών του, αφού οι ίδιοι με την αίτησή τους αρνούνται να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Ταμείου και ταυτόχρονα άρουν και την εκπροσώπηση τους από το Ταμείο.
Αιτιάσεις για δήθεν διαφορετικό τρόπο είσπραξης της εισφοράς τους προς το ταμείο εκ μέρους του εργοδότη (παρακράτηση) δεν ευσταθούν και είναι ουσιαστικά ανέφικτες. Ο μόνος μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς των μελών αλλά και του σωστού υπολογισμού αυτής "…3% πάνω στις κάθε μορφής καταβαλλόμενες από την υπηρεσία αποδοχές" είναι η παρακράτηση από τον εργοδότη  και γι αυτόν ακριβώς το λόγο η Διοίκηση του Ταμείου ζητά η αίτηση εγγραφής κάθε μέλους να συνοδεύεται και από την υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης του μέλους προς τον εργοδότη δια την διενέργεια της κράτησης της εισφοράς υπέρ του Ταμείου και της δήλωσης εκπροσώπησης του κάθε μέλους από το ΤΑΙΠΠΝ ενώπιον του εργοδότη.
Είναι λοιπόν προφανές ότι πρόθεσή τους είναι να εξοικονομήσουν το ποσό της εισφοράς μέχρις ότου ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το Ταμείο. Αυτό όμως αποτελεί ευθεία προσβολή για όλα τα άλλα μέλη, τα οποία καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους.
Πρόκειται συνεπώς για  την πλέον αντισυναδελφική συμπεριφορά που αποβλέπει μόνο στο δικό τους όφελος".

Στις 5/12/2012 εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μετρά που είχαν καταθέσει κατά του Ταμείου δεκατέσσερις (14) συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν πάρει την κατάθεσή τους αλλά ζητούσαν:
α) Να ακυρωθεί η απόφαση της Γ.Σ που έγινε στις 10/10/11 και εφάρμοσε αναδρομικά για τους ήδη συνταξιούχους την λήψη μόνο των καταθέσεών τους σαν εφάπαξ αποζημίωση και
β) να τους καταβληθεί το σύνολο (κατάθεση και προσαύξηση) της εφάπαξ οικονομικής βοήθειας
Μάρτυρας υπέρ του Ταμείου κατέθεσε ο πρώην Πρόεδρος του Ταμείου.
Παρέμβαση υπέρ του Ταμείου και κατά των συγκεκριμένων συνταξιούχων, έκαναν 18 άλλοι συνταξιούχοι. Δικαστική απόφαση θα υπάρξει, με ευνοϊκές συνθήκες, μετά από 2-3 μήνες.
Το Δ.Σ έχει να αντιμετωπίσει στις 10/1/13, 13/2/13 και στις 9/12/13 ακόμη τρεις αγωγές από 9, 13 και 1 άτομα αντίστοιχα με το ίδιο αίτημα της πλήρους καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

            Τελειώνοντας να τονίσουμε για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα της παρουσίας σας στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΑΛΑΤΕΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου