Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ 28/11/12 - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ


Το Δ.Σ στη συνεδρίαση της 28/11/12 αποφάσισε να υλοποιήσει τις αποφάσεις του πρώτου τακτικού Δ.Σ της 27/4/12 και να αποστείλει έγγραφο στο ΓΕΝ/Ε3 ζητώντας την διαγραφή όλων όσων είχαν καταθέσει αίτηση διαγραφής στο ΤΑΙΠΠΝ από της 26/3/12 και μετά. Η διαγραφή αρχίζει από 1/1/2013. Το σύνολον των αιτήσεων είναι 117. Από αυτές 11 είχαν υποβληθεί από ΣΕΙΔ και 106 από ΜΠΥ.

Επί πλέον το Δ.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία 5 υπέρ και 2 κατά (κα Τσικνίδου. κα Λαίνη) την διαγραφή των μελών που απέστειλαν στο ΓΕΝ/Ε3 αίτηση με την οποίαν αφενός μεν ζητούν να σταματήσει άμεσα η παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς υπέρ του ΤΑΙΠΠΝ (για διάφορους λόγους) χωρίς όμως να ζητούν την διαγραφή τους από το Ταμείο, αφετέρου δε ανακαλούν την δήλωση μηνιαίων κρατήσεων από την μισθοδοσία τους και αίρουν την αρχική εξουσιοδότηση προς το Ταμείο σύμφωνα με την οποία το Ταμείο τους εκπροσωπούσε ενώπιον του εργοδότη.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.(δ) του καταστατικού του Ταμείου "Όποιος γίνει μέλος του ΤΑΙΠΠΝ καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία εισφορά… "
Με την αίτησή τους προς το ΓΕΝ ζητούν να σταματήσει, ο εργοδότης, την παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς υπέρ του ΤΑΙΠΠΝ. Άρα με αίτησή τους δεν επιθυμούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5(δ) και ταυτόχρονα δηλώνουν ότι αίρουν και την εξουσιοδότηση προς το Ταμείο σύμφωνα με την οποία το ΤΑΙΠΠΝ τους εκπροσωπεί απέναντι στον εργοδότη. Δηλαδή δεν θέλουν να εκπληρώνουν καμία υποχρέωση τους προς το ΤΑΙΠΠΝ αλλά θέλουν να είναι μέλη του.
Με αυτή τους την ενέργεια δίνουν στο Δ.Σ το δικαίωμα να αποφασίσει την διαγραφή τους από την δύναμη των μελών του, αφού οι ίδιοι με την αίτησή τους αρνούνται να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Ταμείου και ταυτόχρονα αίρουν και την εκπροσώπηση τους από το Ταμείο.
Αιτιάσεις για δήθεν διαφορετικό τρόπο είσπραξης της εισφοράς τους προς το ταμείο εκ μέρους του εργοδότη (παρακράτηση) δεν ευσταθούν και είναι ουσιαστικά ανέφικτες. Ο μόνος μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς των μελών αλλά και του σωστού υπολογισμού αυτής "…3% πάνω στις κάθε μορφής καταβαλλόμενες από την υπηρεσία αποδοχές" είναι η παρακράτηση από τον εργοδότη  και γι αυτόν ακριβώς το λόγο η Διοίκηση του Ταμείου ζητά η αίτηση εγγραφής κάθε μέλους να συνοδεύεται και από την υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης του μέλους προς τον εργοδότη δια την διενέργεια της κράτησης της εισφοράς υπέρ του Ταμείου και της δήλωσης εκπροσώπησης του κάθε μέλους από το ΤΑΙΠΠΝ ενώπιον του εργοδότη.
Είναι λοιπόν προφανές ότι πρόθεσή τους είναι να εξοικονομήσουν το ποσό της εισφοράς μέχρις ότου ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το Ταμείο. Αυτό όμως αποτελεί ευθεία προσβολή για όλα τα άλλα μέλη, τα οποία καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους.
Πρόκειται συνεπώς για  την πλέον αντισυναδελφική συμπεριφορά που αποβλέπει μόνο στο δικό τους όφελος. Το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο ΓΕΝ/Ε3 έφθασε τις 62. Από αυτές 1 ήταν από ΣΕΙΔ και 61 από ΜΠΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου