Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση Νο61


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο  61

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
Η παρούσα ανακοίνωση έχει σκοπό να σας ενημερώσει περιληπτικά για ότι έχει συμβεί κατά την διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε και ταυτόχρονα να σας προετοιμάσει για τις επικείμενες Συνελεύσεις, Ειδική Καταστατική και Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά την διάρκειά τους.
Μέχρι 31/12/2011 είχαν απολυθεί  166 μέλη (116 ΜΠΥ & 50 ΣΕΙΔ) με ημερομηνία απόλυσης εντός του 2011. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 232 με τις απολύσεις που έφθασαν στο ταμείο μέχρι και τον Φεβρουαρίου του 2012 αλλά είχαν ημερομηνία απόλυσης εντός του 2011. Διαγράφτηκαν, μέχρι 31/12/11, 401 μέλη (372 ΜΠΥ & 29 ΣΕΙΔ), επανεγράφτηκαν 3 μέλη και είχαμε και 1 νέα εγγραφή, έτσι ο συνολικός αριθμός των ενεργών μελών στις 31/12/2011 ήταν 1.192 άτομα. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί λόγω των απολύσεων και των συνεχιζόμενων διαγραφών. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ο αριθμός των ενεργών μελών είναι 1.097
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για το 2011 έλαβαν συνολικά 95 δικαιούχοι, συνολικού ύψους 1.280.015,42€. Εξ αυτών 94 περιπτώσεις αφορούσαν οικονομική ενίσχυση συναδέλφων λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης ή μετάταξης και 1 περίπτωση συναδέλφου που απεβίωσε και έλαβαν οι κληρονόμοι του την οικονομική ενίσχυση. Μέσος όρος αποζημίωσης 13.473,85€. Στην λίστα αναμονής για πληρωμή στο τέλος του 2011 υπήρχαν 245 άτομα . Επιπλέον έχουν χορηγηθεί 5 βοηθήματα ασθενείας στους συναδέλφους και έλαβαν 3.600,00€.
Σχετικά με το αποθεματικό του Ταμείου μας μέχρι και τις 31/12/2011 σας γνωρίζουμε ότι είναι:
α) ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ύψους                          4.158.000,00€
β) Λογαριασμό όψης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                        87.364,64€
γ) Ταμείο                                                                                              95,07€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                  4.245.459,71€
Για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και το "κούρεμα" δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Η τράπεζα περιμένει την ψήφιση του νόμου και την αποστολή της εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει ποιους συμπεριλαμβάνει το "κούρεμα" και τότε θα μας ενημερώσει επίσημα. Εχει περιέλθει στα χερια της Διοίκησης, από την "Εθνική Χρηματιστηριακή,  "πληροφοριακό δελτίο" 200 σελίδων σχετικά με την προταση ανταλλαγής ομολόγων το οποίο εξακολουθεί να μην απαντα σε βασικά μας ερωτήματα. Για το τρίτο ομόλογο της ΕΤΕ που λήγει το 1949 υπάρχει επίσημη προσφορά για ανταλλαγή σε χρήμα στο 45% της ονομαστικής του αξίας. Η απόφαση για την τύχη των ομολόγων και την διαχείριση των χρημάτων που θα προκύψουν, σε περίπτωση ανταλλαγής, ανήκει στην Γ.Σ
Σε όλη την διάρκεια του έτους το Δ.Σ εφάρμοσε τις αποφάσεις των Γ.Σ του Μαρτίου και του Οκτωβρίου σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ταμείου. Κανένα ποσό δεν ξεπέρασε τα προβλεφθέντα από τον προϋπολογισμό του 2011 που εγκρίνατε στην Γ.Σ του Μαρτίου 2011.
  Στην Γ.Σ του Μαρτίου αποφασίσαμε από 1/3/11 μείωση 50% και 30% στα κλειδωμένα ποσά της προσαύξησης του 15,5% και 7,0% αντίστοιχα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην μείωση αυτή οι συνταξιούχοι και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε άλλη μείωση στις αποδοχές μας με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και δεν θα υπάρξουν άλλες διαγραφές. Ρητά δε η Γ.Σ επιφύλαξε το δικαίωμα επανάληψης και επανεξέτασης της κατάστασης μέχρι το τέλος του ίδιου χρόνου να ληφθούν πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα, σαν να ελήφθησαν από την πρώτη συνέλευση, εάν αλλάξουν οι προϋποθέσεις βάση των οποίων ελήφθησαν οι αποφάσεις του Μαρτίου. Τα μέλη που διαφώνησαν (μειοψήφησαν) με την απόφαση αυτή (δεν προσέφερε, κατά την γνώμη τους, την βιωσιμότητα στο Ταμείο) προχώρησαν σε ομαδικές διαγραφές οι οποίες αργότερα αυξήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεχών μειώσεων των αποδοχών μας. Οι διαγραφές των μελών οδήγησαν το Δ.Σ στην απόφαση να συγκαλέσει Καταστατική και Έκτακτη Γ.Σ τον μήνα Οκτώβριο για αλλαγή καταστατικού και λήψη έκτακτων αποφάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άμεση κατάρρευση του Ταμείου και η στάση των πληρωμών. Καταστατική Συνέλευση δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία που προέβλεπε το καταστατικό. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με την διεξαγωγή μόνο της Έκτακτης Γ.Σ. Γνωστοποιήθηκε στα μέλη η οικονομική κατάσταση του Ταμείου και τους ζητήθηκε να εγκρίνουν συμπληρωματικά μέτρα περικοπών στις προσαυξήσεις της εφάπαξ οικονομικής βοήθειας του Ταμείου σε σχέση με αυτά που είχαν ληφθεί τον Μάρτιο. Η λήψη συμπληρωματικών μέτρων ήταν μονόδρομος  και δέσμευση απόφασης της Γ.Σ του Μαρτίου, αν θέλαμε να συνεχίσει να υπάρχει το Ταμείο και να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε τουλάχιστον τις καταθέσεις μας.
Η Γ.Σ αποφάσισε όλοι οι συνταξιούχοι από 1/3/11 να λαμβάνουν μόνο τον ποσό των εισφορών τους από την εγγραφή τους μέχρι την ημερομηνία απόλυσής τους. Από 11/10/11 θα ισχύει η ίδια απόφαση και για τους συνταξιούχους που δεν τους έχει καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική βοήθεια και βρίσκονται στον κατάλογο αναμονής. Επιπλέον αποφασίστηκε από 1/1/12 η προσαύξηση να μειωθεί από 1,5 σε 1% ανά συμπληρωμένο 6μηνο για τα ενεργά μέλη του Ταμείου.
Η αναδρομική περικοπή των προσαυξήσεων και για τους συνταξιούχους που ευρίσκοντο στην κατάσταση αναμονής οδήγησε αρκετούς από αυτούς στην απόφαση να προσφύγουν στην δικαιοσύνη καταθέτοντας αγωγές εις βάρος του Ταμείου. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί από το Ταμείο δύο αγωγές για τακτικές δικάσιμες στις 10/1/2013 και 13/2/2013 και μια αίτηση   ασφαλιστικών μέτρων για  3/5/2012.
Στην πρώτη αγωγή οι ενάγοντες είναι 11 και ζητούν ολόκληρο το ποσό και μάλιστα εντόκως για το διάστημα αναμονής στην λίστα. Ένας έχει πληρωθεί και οι 10 είναι απλήρωτοι και βεβαίως θα πληρωθούν όταν η αγωγή τους τελεσιδικίσει και εάν το δικαστήριο βγάλει  θετική γι'  αυτούς απόφαση.
Στην δεύτερη αγωγή οι ενάγοντες είναι 13 (έχουν όλοι πληρωθεί) και ζητούν αφενός να τους καταβληθεί το υπόλοιπο του ποσού και μάλιστα εντόκως για το διάστημα αναμονής στην λίστα,  αφετέρου δε την ακυρότητα της Γ.Σ του Οκτωβρίου και των αποφάσεων αυτής.
Τα ασφαλιστικά μετρά έχουν κατατεθεί από τους ίδιους (13) της δεύτερης αγωγής και ζητούν να ανασταλεί η απόφαση της Γ.Σ του Οκτωβρίου σε ότι αφορά την μη καταβολή του συνόλου της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αγωγή που έχουν καταθέσει.
Απέναντι σε αυτή την θέση των εναγόντων τοποθετήθηκαν περίπου 20 συνταξιούχοι που είναι στη λίστα αναμονής  με πρόσθετη παρέμβαση προς το αρμόδιο δικαστήριο και ζητούν να μην γίνουν δεκτές οι αγωγές και τα ασφαλιστικά μέτρα διότι, εάν οι ενάγοντες πάρουν όλα τα χρήματα που ζητούν, το Ταμείο θα διαλυθεί. Πολλοί που είναι ήδη στη λίστα αναμονής δεν θα μπορέσουν να λάβουν ούτε τις εισφορές τους, τα δε μέλη που ακόμη εργάζονται και συνεισφέρουν ίσως να μην πάρουν τουλάχιστον τις εισφορές τους, αφού τα χρήματα δεν θα  επαρκούν για όλους.
            Η άλλη ανοιχτή πληγή του Ταμείου είναι οι διαγραφές και  η συμπεριφορά αρκετών διαγραμμένων που απαιτούν την άμεση διαγραφή τους, την άμεση επιστροφή των χρημάτων τους και να συμπεριληφθούν στην ειδική λίστα διαγραμμένων. Δεν υπάρχουν άμεσες διαγραφές ούτε ξεχωριστή λίστα διαγραμμένων ούτε άμεση επιστροφή χρημάτων. Η τύχη των διαγραμμένων είναι υπόθεση της Καταστατικής Συνέλευσης και των μελών που συμμετέχουν σε αυτή. Κάθε διαγραφή μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα για τον διαγραφέντα αλλά αρνητικό για το Ταμείο και για κάθε μέλος που θέλει να το "παλέψει" για να πάρει πίσω έστω τις εισφορές του. Κάθε διαγραφή οδηγεί το Ταμείο όλο και πιο κοντά στο τέλος του. Συνάδελφοι θεωρείτε δίκαιο οι διαγραμμένοι να αποφασίζουν (με την διαγραφή τους) την τύχη του Ταμείου και την τύχη των δικών σας χρημάτων; Γιατί σε περίπτωση διάλυσης (εκεί πάμε αν συνεχιστούν οι διαγραφές) αυτοί έχουν χάσει τα λεφτά τους και ας πιστεύουν το αντίθετο,  εσείς που συνεισφέρετε μέχρι και σήμερα γιατί να τα χάσετε;
            Από τον Νοέμβριο, μετά την τελευταία ανασύνθεση του Δ.Σ, εργαστήκαμε σε οριακές συνθήκες με μοναδικό σκοπό την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ταμείου. Η προσπάθειά μας δεν αξιολογήθηκε θετικά ούτε από τους συνταξιούχους που πληρώθηκαν ούτε από αρκετά μέλη που συνεχίζουν να αμφισβητούν κάθε προσπάθεια της Διοίκησης και δεν σταματούν να λένε ότι έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία προς την Διοίκηση..
Η θητεία της παρούσας Διοίκησης λήγει σε λίγες μέρες και εσείς καλείστε να εκλέξετε, στην Γ.Σ, την εφορευτική επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες του Ταμείου.
Στο χέρι σας είναι να βρείτε τους καταλληλότερους, τους ικανότερους, τους πλέον αδιάφθορους και αυτούς που θα μπορούν να προβλέψουν το μέλλον για να τους ψηφήσετε και να αναδείξετε μια νέα Διοίκηση που θα έχει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΑΛΑΤΕΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓ. ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ

5 σχόλια:

 1. Το μελλον επετρεπε να το ειχατε προβλεψει εδω και 2 χρονια αγαπητοι συναδελφοι οταν δινατε 70 και 80000 ευρω στους πρωην του ΔΣ,τωρα τετελεσται με την ανταλαγη ομολογων,οσο για τις απειλες σας σχετικα με τους διαγραμμενους,σας πληροφορω για οσους εχουν διαγραφει ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

  Ενας διαγραμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ (απλό ή του Δ.Σ) δεν έχει φτάσει το όριο των 50.000 ευρώ. Σταματείστε επιτέλους τα ψέματα.
  Αν οπως πιστεύεις "τετέλεσται" τι σημασία έχει ενα παλιό ή καινούργιο καταστατικο; Όλοι χαμένοι είμαστε! και σε αυτό έχετε βάλει το χεράκι πολύ εσείς οι 400 και βάλε διαγραμμένοι.
  Πρώην μέλος του Δ.Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συνάδελφε διαγραμμένε
  Σήμερα το ισχύων καταστατικό προβλέπει ότι, οι διαγραμμένοι θα πάρουν τις εισφορές τους άτοκα όταν θα συνταξιοδοτηθούν.
  Ερώτηση. Είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν άλλοι «βλάκες» που θα συνεχίσουν να είναι μέλη, για να μην καταρρεύσει το ταμείο στο τέλος του έτους 2012, για να μπορείς να πάρεις τα χρήματα σου;

  Ένας «βλάκας», ενεργό μέλος του ταμείου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ7 Μαρτίου 2012 - 4:07 μ.μ.

  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  Σχετικά με το σχόλιο σας στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΤΑΙΠΠΝ, στο τέλος της ενημερωτικής δημοσίευσης σας την 28/2/2012 για την προσφυγή μας στη δικαιοσύνη, για το θέμα της διεκδίκησης από μέρους μας ολόκληρου του ποσού Εφάπαξ Βοηθήματος από το ΤΑΙΠΠΝ, έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:
  1. Το καταστατικό του ΤΑΙΠΠΝ είναι σαφέστατο και δεν επιδέχεται παρερμηνείες, αμφισβητήσεις και αυθαίρετες τροποποιήσεις (χωρίς την έγκριση Πρωτοδικείου).
  2. Η χρήση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, με σκοπό την αναδρομική ισχύ, δεν επιλύουν το πρόβλημα του Ταμείου αλλά δημιουργούν το αίσθημα αδικίας σε όσους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους καταβολής του Εφάπαξ Βοηθήματος.
  3. Όταν την περίοδο, μετά το καλοκαίρι του 2010, είχαμε καταθέσει την αίτηση για συνταξιοδότηση, και αναμέναμε να πληρωθούμε ολόκληρο το δικαιούμενο Εφάπαξ βοήθημα από το ΤΑΙΠΠΝ, η απάντηση του προεδρείου και των μελών του Δ.Σ. του ταμείου ήταν κατηγορηματική ότι: «δεν χάνουμε τα χρήματα μας και θα λάβουμε ολόκληρο το ποσό μόλις έλθει η σειρά μας, αρκεί να είχαμε λίγους μήνες υπομονή», με την δικαιολογία ότι υπήρχε τότε το πρόβλημα της μαζικής συνταξιοδότησης .
  4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Οκτωβρίου 2011, περί της αναθεώρησης των ποσών Εφάπαξ βοηθήματος , δεν ίσχυαν για εμάς τους ήδη συνταξιοδοτηθέντες, άρα οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αποφάσεις Γενικών συνελεύσεων δεν μπορούσαν να αφορούν εμάς αλλά τους συμμετέχοντες στις συνελεύσεις και μόνον, τηρουμένων βέβαια και των διατάξεων του άρθρου 7 του καταστατικού οι οποίες και ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ!!. Άλλωστε οι αποφάσεις σας πάρθηκαν χωρίς εμείς να έχουμε δικαίωμα ψήφου, ενώ αφορούσαν εμάς!!!
  5. Λυπούμαστε που το ΤΑΙΠΠΝ αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα ρευστότητας αλλά μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης μας το ΤΑΙΠΠΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και να στερούν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από εμάς το θεμελιωμένο ήδη δικαίωμα μας να μας καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του βοηθήματος.
  6. Επίσης είναι γνωστό ότι την 7-10-2011 εξήντα τρεις(63) συνάδελφοι απέστειλαν στο TAIΠΠN εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση επιφύλαξη, με την οποία καλούσαν το Ταμείο να μην προχωρήσει στην επιχειρούμενη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, με το σκεπτικό ότι αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική καθώς «δεν είναι δυνατόν με μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού να θίγονται κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα δικαιώματα μελών που δεν είναι πλέον μέλη», και προειδοποιούσαν ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για ακύρωση της απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού.
  7. Ακόμα είναι γνωστό ότι την 28-12-2011 κοινοποιήθηκε στο ΤΑΙΠΠΝ η από 15-12-2011 αγωγή 11 συνταξιούχων με την οποία ζητούν να τους καταβληθούν εντόκως ολόκληρα τα ποσά του βοηθήματος , κατά παράβαση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή μόνο των εισφορών τους.
  Η αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και δικάσιμός της ορίστηκε η 10-1-2013.

  Άρα κάποιοι άλλοι είχαν προηγηθεί από εμάς και ούτως ή άλλως οι νόμιμες ενέργειες και προσφυγές θα ήταν αναπόφευκτες. Ας αφήσουμε λοιπόν την δικαιοσύνη να αποφανθεί της οποίας την απόφαση θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι.


  Σημείωση προς Δ.Σ. ΤΑΙΠΠΝ:
  Παρακαλούμε να αναρτήσετε άμεσα το κείμενο στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΤΑΙΠΠΝ και επίσης να διαβαστεί από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης προς το σώμα.
  Οι συμμετέχοντες στην ΑΓΩΓΗ και τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Mπάρμπαρης Eμμαvoυήλ, Aληφραγκής Eυάγγελoς, Kαμπάκης Kωvαταvτίνος
  Kαρβoύvης lάκωβoς, Λυκoυσάς Δικαioς, Παvτζέκoς Avδρέας, Nταγκoυvάκης
  Nικόλαος, Γαβριλάκης Ιωάννης, Μπαλής Κυριάκος, Τσουρλάκης Κωνσταντίνος
  Τσακαλής Παναγιώτης, Σπαvoυδάκης Γεώργιος, Δελημιxάλης Mιxαήλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή