Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση για Συνελεύσεις στον ΠειραιάΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3η)
2. Α! ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012

Συνάδελφοι-σες,
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό και την από 20-2-2012 απόφαση του Δ.Σ συγκαλούμε:
1. Ειδική Καταστατική Συνέλευση των μελών του Ταμείου μας με θέμα:  
Τροποποίηση άρθρων καταστατικού του ΤΑΙΠΠΝ
2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου μας με θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός, ‘Έγκριση πεπραγμένων 2011.
2. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής 2011.
3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού 2011.
4. Τροποποίηση κανονισμού χορηγίας Βοηθημάτων ασθένειας.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών.

Οι Γενικές Συνέλευσεις θα γίνουν, διαδοχικά με ολιγόλεπτη διακοπή μεταξύ τους, στις 12-3-2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00  το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ομηρίδου Σκυλίτση 19.
Σε περίπτωση μη απαρτίας μόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14-3-2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
            Σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού ισχύουν οι προτάσεις που έχουν καταθέσει τα μέλη, αθροιστικά, στις δύο προηγούμενες καταστατικές συνελεύσεις.
Το Δ.Σ του Ταμείου θέλοντας να ενημερώσει έγκυρα όσο γίνεται περισσότερα μέλη του ζήτησε και έλαβε από το ΓΕΝ/Β5, κατ' εξαίρεση, άδεια απουσίας μετ΄αποδοχών για τις 12/3/11. Παράκληση της Διοίκησης του ταμείου να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη προσέλευση μελών. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Όσα μέλη προσέλθουν στην Γ.Σ πρέπει κατά την είσοδo τους να υπογράψουν στην κατάσταση παρουσίας μελών διότι θα αποσταλεί στο ΓΕΝ/Β5 για να δικαιολογηθεί η απουσία από την εργασία μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΑΛΑΤΕΡΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου