Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Διοικητικό Συμβούλιο 20-2-2012 - Ενημέρωση


Σας γνωρίζουμε ότι:
    α) Την 14-02-2012 κοινοποιήθηκε στο ΤΑΙΠΠΝ η από 31-01-2012 αγωγή των συνταξιούχων Εμ. Μπαρμπαρή, Ευαγ. Αλιφραγκή, Κων. Καμπάκη, Ιακ. Καρβούνη, Δικ. Λυκουσά, Ανδ. Παντζέκου, Νικ. Νταγκουνάκη, Ιωαν. Γαβριλάκη, Κυρ. Μπάλη, Κων. Τσουρλάκη, Παν. Τσακαλή, Γεωρ. Σπανουδάκη και Μιχ. Δελημιχάλη κατά της απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ του Οκτωβρίου με την οποία ζητούν αφενός να τους καταβληθούν εντόκως τα υπόλοιπα ποσά του βοηθήματος δηλαδή η διαφορά των ποσών άνευ περικοπών μείον των ποσών των εισφορών που ήδη έχουν εισπράξει, κατά παράβαση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή μόνο των εισφορών τους, προκειμένου να επιβιώσει το ταμείο μας και να καταστεί δυνατόν όλα τα μέλη να πάρουν πίσω, τουλάχιστον, τις εισφορές τους όταν συνταξιοδοτηθούν, αφετέρου την ακυρότητα της Γ.Σ του Οκτωβρίου και των αποφάσεων αυτής. Η αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και δικάσιμός της ορίστηκε η  13-02-2013.

    β) Την 14-02-2012 κοινοποιήθηκε στο ΤΑΙΠΠΝ η από 07-02-2012 Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων των ιδίων παραπάνω συνταξιούχων κατά του ΤΑΙΠΠΝ και ζητούν να ανασταλεί η απόφαση της Γ.Σ του Οκτωβρίου σε ότι αφορά την μη καταβολή του συνόλου της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αγωγή που έχουν καταθέσει.
Τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και η πράξη συζήτησης ορίστηκε για της  03-05-2012.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Στις επερχόμενες Συνελεύσεις καλείστε να εκφραστείτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου