Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                               
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αλιπέδου 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ./Fax: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr
-------------------------------------------------                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ   17- 9 – 2016


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙ  ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
Στον Πειραιά σήμερα την 17 Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 συνήλθε στα γραφεία του ΤΑΙΠΠΝ η Εφορευτική Επιτροπή ,που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση του Ταμείου  την 08/09/2016 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά και αποφάσισε ομόφωνα:

     Οι αρχαιρεσίες της 24/09/2016 και 25/09/2016 δεν θα πραγματοποιηθούν  λόγω μη συμπληρώσεως του απαιτούμενου αριθμού των υποψηφίων, καθόσον σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου απαιτείται ελάχιστος αριθμός εννέα (9 ) ατόμων - οκτώ (8) από Πειραιά και ένας (1) από Χανιά -  για το Δ.Σ και τριών (3) ατόμων από τον Πειραιά  για την ελεγκτική επιτροπή.
   
     Οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για το ΔΣ και την Ελεγκτική δεν καλύπτουν, σύμφωνα  με το Καταστατικό, τον προβλεπόμενο αριθμό για την διενέργεια των εκλογών.

     Κατόπιν τούτου  το Δ.Σ αναβάλει τις εκλογές.
Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΒΙΤΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ     ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου