Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Β΄  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ  ΤΗΣ  8-3-2016  ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Με απόφαση του Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση του  (25-2-2016), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Πειραιά την 8-3-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:30 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

Στον Πειραιά σήμερα Τρίτη 8-3-2016 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 7-3-16, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην Β΄ επαναληπτική Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/8 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα

            Συγκεκριμένα :
                                    Γ.Σ. Χανίων 
                                    Εγγεγραμμένοι και  ταμειακώς εντάξει : Εκατό                 (100)
                                    Παρόντες και ταμειακώς εντάξει           : Ουδείς                (0)
Η  Γ.Σ στα Χανιά διεξήχθη δια περιφοράς στους χώρους εργασίας, πλην όμως  με απόφαση του ΔΣ την 8-3-16 κηρύχθηκε ως άκυρη καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (Τόπος, Χρόνος) .
Έγιναν προφορικές ενστάσεις οι οποίες θα εξελίσσονταν σε γραπτές, εφόσον το ΔΣ εδέχετο τον δια περιφοράς κατάλογο παρόντων ως έγκυρο. 

Γ.Σ. Πειραιώς   
                                  Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει: Διακόσιοι σαράντα (240)       
                                Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    Τριάντα τέσσερεις   (34)

Συνολική Απαρτία 
                              Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : Τριακόσιοι σαράντα (340)                                  
                            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει:    Δέκα                                (34) 

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .

           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη .Για το Δ.Σ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Γ. Ζωμένος
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Βιτώρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου