Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ ΤΗΣ 25-2-2016 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ (17-2-2016), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Πειραιά την 25-2-2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 15:30 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιώς με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

           Στον Πειραιά σήμερα Πέμπτη 25-2-2016 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 23-2-16, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα

            Συγκεκριμένα :
                                    Γ.Σ. Χανίων 
                                    Εγγεγραμμένοι και  ταμειακώς εντάξει : Εκατό                 (100)
                                    Παρόντες και ταμειακώς εντάξει           : Έντεκα               (11)

Γ.Σ. Πειραιώς   
                                   Εγγεγραμμένοι & ταμειακώς εντάξει: Διακόσιοι σαράντα  (240)       
                                Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    Είκοσι επτά             (27)

Συνολική Απαρτία  
                              Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει :                                    
                                                                                                                        (340)
                           Παρόντες και ταμειακώς εντάξει:                                             (38)  

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .

           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη .


Για το Δ.Σ


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Γ. Ζωμένος
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Βιτώρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου