Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Δεν υπήρξε απαρτία στην Τακτική Γ.ΣΣτις Ετήσιες Τακτικές Γ.Σ που είχαν καθοριστεί για την 27/3 και 1/4 σε Χανιά και Πειραιά αντίστοιχα δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία.
Ενημερωτικά, τα ταμειακώς  εντάξει  μέλη  στα  Χανιά  είναι 170 και  σε Πειραιά 438. Σύνολο  ταμειακώς εντάξει μελών 608.
Βάσει  του καταστατικού  παρ (α) του άρθρου  10 πρέπει να ήταν παρόντα τουλάχιστον το 1/3  του όλου αριθμού μελών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής.  Δηλαδή αθροιστικά  σε  Χανιά  και  Πειραιά  έπρεπε  να  είναι παρόντα τουλάχιστον 202 μέλη.
Στην  Κρήτη    παρόντα ήταν 20  μέλη ταμειακώς εντάξει μέλη και στον  Πειραιά   32 μέλη  ταμειακώς εντάξει, σύνολο  μελών  που  συμμετείχαν  τελικά  52  άτομα,  που  δεν  συμπλήρωναν  το  1/3 του όλου αριθμού μελών (608) που είχαν δικαίωμα συμμετοχής. 
Η Ετήσια Τακτική  Γ.Σ  δεν  πραγματοποιήθηκε γιατί δεν υπήρξε η απαιτούμενη (απαρτία) παρουσία μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου