Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Γ.Σ

Στην  τρίτη έκτακτη επαναληπτική Γ.Σ επετεύχθη η πολυπόθητη απαρτία…
Επί 684 ταμειακώς εντάξει μελών, (είχαν καταβάλει την συνδρομή τους τον Φεβρουάριο)
Στα Χανιά στις 7/2/13 παρόντα ήταν 33 ταμειακώς εντάξει μέλη
Στον Πειραιά στις 12/2/13 παρόντα ήταν 86 ταμειακώς εντάξει μέλη
Επετεύχθη απαρτία αφού αθροιστικά οι παρόντες σε Χανιά και Πειραιά ήταν 119 δηλαδή περισσότεροι από το 1/8 του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών (684:8=86) που απαιτούσε το καταστατικό στην 3η επαναληπτική Γ.Σ
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
Αποδοχή ή μη αποδοχή της πρότασης της αναλογιστικής μελέτης για περικοπή του 81% των καταθέσεων κάθε μέλους από την εγγραφή του μέχρι τις 31/12/12 και απόδοση του 19% των καταθέσεών του
Στα Χανιά ψήφισαν 33 μέλη και βρέθηκαν           25 ΝΑΙ            5 ΟΧΙ              3 ΑΚΥΡΑ
Στον Πειραιά ψήφισαν 83 μέλη και βρέθηκαν      73 ΝΑΙ            9 ΟΧΙ              1 ΑΚΥΡΟ      
Επομένως γίνεται δεκτή η πρόταση της αναλογιστικής μελέτης με ψήφους 98 υπέρ και 14 κατά. Η εφαρμογή της απόφασης ισχύει από  1/1/13 μετά την απόφαση της Γ.Σ
Επί του Δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως
Εφόσον έγινε δεκτή η πρόταση της αναλογιστικής μελέτης, οι πληρωμές των συνταξιούχων που αναμένουν στην "λίστα αναμονής" ΑΝΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ, σύμφωνα με την Ανακοίνωση Νο67, μέχρι να γίνει καταστατική Γ.Σ για να αλλάξει το καταστατικό και να εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά. Το νέο καταστατικό θα είναι εναρμονισμένο με την παροχή του 19% καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αναλογιστική μελέτη για την καταβολή του.
Η εφαρμογή των μέτρων ισχύει με την έγκριση του νέου καταστατικού από το Πρωτοδικείο Πειραιά.
Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
Μείωση της μηνιαίας εισφοράς σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η μείωση της μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Ταμείου σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών.
Η εφαρμογή  της μείωσης ισχύει από την μισθοδοσία της 1/4/2013.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση του ΤΑΙΠΠΝ για πλήρη ενημέρωση των μελών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου