Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣτις 15/11/2012 στα Χανιά και στις 20/11/2012 στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις της αναλογιστικής μελέτης στους δικαιούχους του ΤΑΙΠΠΝ

… Το ταμείο παρουσιάζει άμεσο και σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας.
Προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφής η εξαιρετικά δυσχερής και πλέον μη αναστρέψιμη κατάσταση (μη βιωσιμότητας του Ταμείου) εκπονήθηκε ένα ακραία αισιόδοξο σενάριο όπου επανέρχονται άμεσα από 1/1/2013 όλα τα ανενεργά (διαγραφέντα) μέλη του Ταμείου. Ακόμη και τότε το αναλογιστικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό…

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για την αναλογιστική εξισορρόπηση του Ταμείου και δεδομένης της εξαιρετικά δυσχερούς κατάστασης του προτείνεται η εξής σημαντική μετατροπή. Το Ταμείο συνεχίζει τη λειτουργία του, αλλά διαφοροποιεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλει στα μέλη του ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης των εισφορών. Συγκεκριμένα , το ποσό της συσσωρευμένης κατάθεσης κάθε μέλους που υφίσταται κατά την 31/12/2012 απομειώνεται κατά ένα σταθερό ποσοστό ίσο με 81% στην παραπάνω ημερομηνία και αποδίδεται σε προκαθορισμένη ηλικία (63 ετών) και εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα με βάση το χρονοδιάγραμμα λήξεων των ομολόγων.

Βασική υπόθεση είναι η ρευστοποίηση του ομολόγου της ΕΤΕ το 2015 (λήξη 10ετίας από την έκδοσή του) σε ποσό ίσο με την ονομαστική του αξία. Επίσης υποθέτουμε ότι από το 2022 και μετά θα μπορούν να ρευστοποιηθούν τα ομόλογα που πρόκειται να λήξουν σε τιμές κοντά στην ονομαστική τους αξία ώστε να καλύπτονται οι παροχές των μελών (αλλιώς θα υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των παροχών).

Το ποσό της κατάθεσης που συσσωρεύεται μετά την 31/12/2012 επενδύεται σε "σίγουρη επένδυση" (ειδικός τραπεζικός λογαριασμός) και αποδίδεται κανονικά τη χρονική στιγμή (οποιαδήποτε ηλικία) της αποχώρησης του μέλους (σε ποσοστό 100% σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις). Τα όποια έσοδα εξ' επενδύσεων προκύπτουν (πρέπει να) αντισταθμίζουν τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου και τυχόν μικρό πλεόνασμα χρησιμοποιείται για την δημιουργία αποθέματος ασφαλείας ή επιμερίζεται (ολικώς ή μερικώς) αναλογικά στα μέλη.

Ακόμα ποιο απλά η πρόταση του αναλογιστή
Στις 31/12/2012 τραβάμε μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή και λέμε:

·         Οι εισφορές (ότι έχει καταθέσει ο καθένας) των μελών (όλων των δικαιούχων δηλαδή ενεργών μελών, διαγραμμένων μελών και συνταξιούχων) από την εγγραφή τους μέχρι και 31/12/2012 κουρεύονται κατά ένα σταθερό ποσοστό ίσο με 81% και αποδίδονται σε προκαθορισμένη ηλικία (63 ετών) και εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα με βάση το χρονοδιάγραμμα λήξεων των ομολόγων.

·         Δηλαδή οι σημερινοί συνταξιούχοι που αναμένουν στην λίστα και όλοι οι άλλοι δικαιούχοι όταν απολυθούν και μπουν και αυτοί στην λίστα θα έχουν να λάβουν ένα ποσό 19% από τις μέχρι 31/12/2012 καταθέσεις τους εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα με βάση το χρονοδιάγραμμα λήξεων των ομολόγων.

·         Για όσους εξακολουθήσουν να είναι ενεργά μέλη, το ποσό που θα καταθέτουν από 1/1/2013 και μετά θα επενδύεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και θα τους αποδίδεται άμεσα σε ποσοστό 100% (χωρίς προσαυξήσεις) κατά την συνταξιοδότησή τους άνευ ορίου ηλικίας. Στην συνέχεια θα έχουν να λαμβάνουν και το 19% από τις καταθέσεις που είχαν μέχρι της 31/12/2012 σύμφωνα με την λίστα που θα υπάρχει και εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα με βάση το χρονοδιάγραμμα λήξεων των ομολόγων.

Από το παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την μελέτη, να την τυπώσετε και να την μελετήσετε καλλίτερα ώστε να πάρετε τις αποφάσεις σας σχετικά με το Ταμείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου