Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Πρόταση Μελών Κρήτης για την επιβίωση του Ταμείου


1.      Απαγόρευση ρευστοποίησης ομολόγων από Δ.Σ χωρίς την έγκριση της Γ.Σ με προβλεπόμενη απαρτία αυτή του άρθρου 10.
2.      Αποθεματοποίηση του 40% των εισφορών για το οποίο θα αποφασιστεί να μείνει ως νέο κεφάλαιο του Ταμείου μέχρι την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης το 2015, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ Το υπόλοιπο 60% των εισφορών θα διατίθεται για την πληρωμή των εφάπαξ των συνταξιούχων.
3.      Κατάργηση των προσαυξήσεων μέχρι 31-12-2011 η οποία θα ισχύει τόσο για τους ήδη συνταξιοδοτηθέντες οι οποίοι δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, όσο και για τα ενεργά μέλη του Ταμείου.
4.      Στους συνταξιούχους που δεν έχει καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση, θα καταβάλλεται μόνο το ποσό των εισφορών τους μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Με την καταβολή αυτού του ποσού θα θεωρείται ότι αποδέχονται την κατάργηση των προσαυξήσεων και τον νέο τρόπο υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης και θα δηλώνουν ότι δεν διατηρούν περαιτέρω αξίωση έναντι του Ταμείου. Στην περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος δεν συναινεί στην καταβολή του ποσού αυτού, γίνεται δεκτό ότι δεν θα πληρώνεται μέχρι την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης το 2015, οπότε και θα του καταβληθεί το ποσό που θα αποφασίσει τότε η Γ.Σ με βάσει τα τότε ισχύοντα και την τότε οικονομική κατάσταση του Ταμείου.
5.      Από 1-1-2012 θα ισχύει προσαύξηση 1% ανά εξάμηνο ή 2% κατ΄ έτος για τα ενεργά μέλη του Ταμείου.
6.      Στους διαγραφέντες θα δοθεί δίμηνη προθεσμία να επανεγγραφούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δικαιούνται επιστροφής των εισφορών τους. Ενώ για όσους διαγράφονται από εδώ και στο εξής δεν θα δικαιούνται επιστροφής των εισφορών τους κατά την συνταξιοδότηση, όρος ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού.
7.      Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ θα ισχύσουν από 11-10-2011, υπό την αίρεση ότι θα υπερψηφιστούν και από την Γ.Σ του Πειραιά.
8.      Μεταφορά των γραφείων του Ταμείου  σε χώρο του Π.Ν
9.      Η πληρωμή από δω και στο εξής των συνταξιούχων να γίνεται με κατάθεση του αναλογούντος ποσού στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
10. Η Γ.Σ να έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει ώστε η εκλογή σε ορισμένα σημαντικά θέματα να γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου