Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Προς διαγραμμένους

 .
Στις αιτήσεις διαγραφής ζητάτε "άμεση" διακοπή της κράτησης υπέρ ΤΑΙΠΠΝ και ταυτόχρονα έκδοση βεβαιωτικού για το ποσό που έχετε καταθέσει μέχρι την διαγραφή σας.

Άμεση διαγραφή δεν υπάρχει. Αν είχατε ασχοληθεί λίγο με το Ταμείο σας, αν είχατε διαβάσει το καταστατικό του, θα ξέρατε ότι η αίτησή σας περνάει από Δ.Σ (άρθρο 5 - παρ. (στ)) και μετά προωθείται στο ΓΕΝ για υλοποίηση του αιτήματός σας. Η διακοπή της κράτησης υλοποιείται τον αμέσως επόμενο μήνα από αυτόν του πέρασε Δ.Σ. Επειδή η μισθοδοσία τρέχει μπροστά πολλές φορές η διακοπή δεν φαίνεται τον επόμενο μήνα, στην μεθεπόμενη μισθοδοσία όμως θα υπάρχει επιστροφή της κράτησης πάντοτε μηχανογραφικά.

Παράδειγμα: Αν μια αίτηση παραληφτεί στις 2/7/11, θα περάσει από το Δ.Σ στο τέλος του Ιουλίου και η διακοπή θα είναι από 1/8/11. Αν κρατηθεί ο Αύγουστος, τότε αυτός θα επιστραφεί με την μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου μηχανογραφικά.

Έκδοση ενημερωτικού σημειώματος στο οποίο να φαίνεται το συνολικό ποσό κατάθεσης μπορεί να γίνει όταν ξεκαθαρίσει η πιο πάνω διαδικασία και διαπιστωθεί, από τις καταστάσεις κρατήσεων που στέλνει το ΓΕΝ/Ε4 στο ΤΑΙΠΠΝ, ότι σταμάτησε η κράτηση και ο ακριβής χρόνος.
Δικαίωμα σας να ζητάτε ενημερωτικό σημείωμα, υποχρέωσή μας να το εκδώσουμε αλλά αυτό θα γίνει όταν καταστεί δυνατόν και επιπλέον δεν δημιουργείται πρόβλημα με την εφαρμογή που τρέχει στο ΤΑΙΠΠΝ και υπολογίζει αυτόματα κρατήσεις και παροχές.
Τα ενημερωτικά εκδίδονται στο τέλος του έτους για όλα τα μέλη, εσείς που διαγράφεστε γιατί πρέπει να το πάρετε άμεσα; Από πού προκύπτει η υποχρέωση της άμεσης έκδοσής του όταν μάλιστα για τεχνικούς λόγους δεν είναι άμεσα εφικτό;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου