Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                                                   Πειραιάς  29  Σεπτεμβρίου 2017
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/5/2017. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, συζητήθηκε η αίτηση διορισμού προσωρινής Διοίκησης και ακολούθως, στις 05/09/2017 αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθ. 4044/2017  διορίζει προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους:

1)Νεκτάριος Ηλιάδης, 2) Θωμάς Αλατεράς, 3) Νοράιρ Κεφαλιάν, 4)Μανούσο Λιονάκη, 5) Παναγιώτη Βαξεβανίδη, 6) Σάββα Σελιθωμά, 7) Κωνσταντίνο Ξηράκη, 8) Παύλο Μικρομάστορα, και 9) Αθανάσιο Μίχα.

Η απόφαση αυτή παρέχει την εξουσιοδότηση  να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΙΠΠΝ για ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αρχαιρεσίες για ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Ταμείου.

Ταυτόχρονα, παρέχετε εξουσιοδότηση στα μέλη της προσωρινής διοίκησης να επιμεληθούν των υποθέσεων του σωματείου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Υπό την Προεδρία του πρώτου διορισμένου μέλους Νεκτάριου Ηλιάδη και με θέμα «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ», διαπιστωθείσης πλήρους απαρτίας, ο πρώτος διορισμένος σύμβουλος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ πραγματοποίησε την διαδικασία, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΑΙΠΠΝ, εκλογή του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.
Γενομένης της διαλογής των ψηφοδελτίων είχαμε το παρακάτω αποτέλεσμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………  ΗΛΙΑΔΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ               ‘’παμψηφεί’’
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ………...… ΑΛΑΤΕΡΑΣ  ΘΩΜΑΣ                   ‘’παμψηφεί’’
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ …………... ΛΙΟΝΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ            ‘’παμψηφεί’’
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ …….. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ‘’παμψηφεί’’
ΤΑΜΙΑΣ …………………………. ΚΕΦΑΛΙΑΝ  ΝΟΡΑΪΡ                   ‘’παμψηφεί’’

ΜΕΛΗ :
ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΡΑΚΗΣ        
ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                   ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου