Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ ΤΗΣ 25-9-2015  ΣΤΑ  ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ .


  Με απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Χανιά Κρήτης την 25-9-2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Χανίων με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

  Στα Χανιά σήμερα Τετάρτη 25-9-2015 επί συνόλω ταμειακώς εντάξει εκατόν ενός (101) μελών παρευρέθησαν τριάντα εννέα (39) μέλη.

            Έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή διμελούς επιτροπής με ανάταση χειρός. Πρόεδρος εξελέγη η Γλαμπεδάκη Εύα και η διμελής επιτροπή αποτελείται από τους: α) Βιτώρο  Δημήτρη και β) Σαμάτα Κων/νο .

           Ο πρόεδρος της Γ.Σ κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως αρχίζοντας με το προβλεπόμενο από την ημερησία διάταξη θέμα. Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη κανονικά και εξέλεξε, με ανάταση της χειρός των παρευρισκομένων μελών της, την Εφορευτική Επιτροπή  με μέλη τους Λιονάκη Μανούσο (ΝΚ/ΔΤ)Καρβέλη Βάϊο (ΝΝΚ)  και  ΦραγκεδάΚη Νίκο (ΝΚ/ΔΤ) .

         Η απαρτία της θα κριθεί σε συνδυασμό με  την Γ.Σ του Πειραιά στις 29-9-15, καθόσον συμφωνά με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα .

         Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η Συνεδρίαση λύεται.


 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Γ.Σ

      Γλαμπεδάκη Εύα
                                                        

      ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ    
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


       α)  Βιτώρος Δημήτρης 

       β)  Σαμάτας Κων/νος
           
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου