Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρωνΒγήκαν σήμερα 17/1/13 οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει
αφενός οι Εμ. Μπαρμπαρής, Ευαγ. Αλιφραγκής, Κ. Καμπάκης, Ιακ. Καρβούνης, Δικ. Λυκουσάς, Ανδ. Παντζέκος, Νικ. Νταγκουνάκης, Ιωαν. Γαβριλάκης, Κυρ. Μπάλης, Κ. Τσουρλάκης, Παν. Τσακαλής, Γ. Σπανουδάκης και Μ. Δελημιχάλης.
αφετέρου ο Ιωαν. Ταβλαδωράκης
με τα οποία ζητούσαν να ανασταλεί η απόφαση της Γ.Σ της 10/10/11 και να λάβουν την εφάπαξ οικονομική βοήθεια εξ ολοκλήρου χωρίς περικοπές. (Έχουν πληρωθεί την κατάθεση τους)
και είχαν εκδικαστεί στις 5/12/2012.
Τα ασφαλιστικά μέτρα των ανωτέρω κατά του Ταμείου Απορρίπτονται
Παραθέτουμε την γνωστοποίηση των αποφάσεων

Αριθμός απόφασης    : 125/2013
Ημερομ. Συνεδρίασης: 5/12/2012
Διάδικοι                       : Μπαρμπαρής Εμμανουήλ…..
Δικηγόρος                   : Δημητρίου Ευσταθία
Κατά                            : Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού
Δικαστής                     : Λιακεα Σταυρούλα
Α.Κ.Δ                           : 2553/2013
Διά ταύτα                    : ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΠΌ 6/2/12 (ΑΡ. ΚΑΤ. 806/2012) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗ.

Αριθμός απόφασης    : 126/2013
Ημερομ. Συνεδρίασης: 5/12/2012
Διάδικοι                       : Ταβλαδωράκης Ιωάννης
Δικηγόρος                   : Λαμπροπουλος Αθανάσιος
Κατά                            : Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού
Δικαστής                     : Λιακεα Σταυρούλα
Α.Κ.Δ                           : 4081/2013
Διά ταύτα                   : ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/9/12 (ΑΡ. ΚΑΤ. 4081/2012) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου